DÂY CHUYỀN CÁP BỌC ĐIỆN LIÊN HOÀN (ĐÀI LOAN)


Dây chuyền cáp bọc điện liên hoàn (Đài Loan)
HS - 500KVA

- Ổn áp 500KVA ( 750A)
 Input : 320V - 420V
 Output : 380V ± 2%
- Dùng ổn định điện áp và dòng nhiệt cho dây chuyền máy bọc cáp điện liên hoàn của Đài Loan.

Các tin khác