NHẬN THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG CỦA QUÝ KHÁCH.

BAT 2 KVA
 x W x H (cm) = 12 x 18 x 16 Loại chuyên dùng cho bộ nguồn điều khiển và trong các tủ điện Điện áp vào: 1 PHA 2 DÂY 220V Điệp áp ra: 1 PHA 2 DÂY 110V – 220V
BAT 2 KVA
Kích thước: Cao 10cm Ø 18cm Loại chuyên dùng cho thiết bị điều khiển, tủ điện chuyên dùng trong máy móc công nghiệp Điện áp vào: 1 PHA 2 DÂY 380V – 220V Điệp áp ra: 1 PHA 2 DÂY 24V – 48V
BAT 3 KVA
D x W x H (cm) = 10 x 21 x 18 Loại chuyên dùng cho bộ nguồn điều khiển và trong các tủ điện Điện áp vào: 1 PHA 2 DÂY 220V Điệp áp ra: 1 PHA 2 DÂY 110V – 220V
BAT 3 KVA
Kích thước: Cao 10cm Ø 20cm Loại chuyên dùng cho thiết bị điều khiển, tủ điện chuyên dùng trong máy móc công nghiệp Điện áp vào: 1 PHA 2 DÂY 380V – 220V Điệp áp ra: 1 PHA 2 DÂY 24V – 48V
BAT 5 KVA
Kích thước: Cao 9cm Ø 28cm Loại chuyên dùng cho thiết bị điều khiển, tủ điện chuyên dùng trong máy móc công nghiệp Điện áp vào: 1 PHA 2 DÂY 380V – 220V Điệp áp ra: 1 PHA 2 DÂY 24V – 48V
BAT 5 KVA
D x W x H (cm) = 15 x 21 x 18 Loại chuyên dùng cho bộ nguồn điều khiển và trong các tủ điện Điện áp vào: 1 PHA 2 DÂY 220V Điệp áp ra: 1 PHA 2 DÂY 110V – 220V
BAT 8 KVA
D x W x H (cm) = 20 x 25 x 20 Loại chuyên dùng cho bộ nguồn điều khiển và trong các tủ điện Điện áp vào: 1 PHA 2 DÂY 220V Điệp áp ra: 1 PHA 2 DÂY 110V – 220V
BAT 10 KVA
D x W x H (cm) = 16 x 30 x 22 Loại chuyên dùng cho bộ nguồn điều khiển và trong các tủ điện Điện áp vào: 1 PHA 2 DÂY 220V Điệp áp ra: 1 PHA 2 DÂY 110V – 220V
BAT 20 KVA
D x W x H (cm) = 15 x 37 x 40 Loại chuyên dùng cho thiết bị chống nhiễu và lọc nguồn dùng cho viễn thông – phát thanh – truyền hình Điện áp vào: 1 PHA 2 DÂY 220V Điệp áp ra: 1 PHA 2 DÂY 220V
BAT 20 KVA
D x W x H (cm) = 15 x 37 x 40 Loại chuyên dùng cho thiết bị chống nhiễu và lọc nguồn dùng cho âm thanh Điện áp vào: 1 PHA 2 DÂY 220V Điệp áp ra: 1 PHA 2 DÂY 100V -117V – 220V
BAT 50 KVA
D x W x H (cm) = 35 x 45 x 45 Loại chuyên dùng cho thiết bị điều khiển chuyên dùng trong máy móc công nghiệp Điện áp vào: 3 PHA 3 DÂY 460V Điệp áp ra: 3 PHA 3 DÂY 200V
BAT 100 KVA
D x W x H (cm) = 40 x 55 x 55 Loại chuyên dùng cho thiết bị điều khiển chuyên dùng trong máy móc công nghiệp Điện áp vào: 3 PHA 3 DÂY 380V Điệp áp ra: 3 PHA 4 DÂY 200V – 220V
BAT 125 KVA
D x W x H (cm) = 60 x 80 x 70 Loại chuyên dùng cho thiết bị điện và máy móc công nghiệp Điện áp vào: 3 PHA 3 DÂY 380V Điệp áp ra: 3 PHA 4 DÂY 200V – 220V
BAT 150 KVA
D x W x H (cm) = 60 x 90 x 80 Loại chuyên dùng cho thiết bị điều khiển chuyên dùng trong máy móc công nghiệp Điện áp vào: 3 PHA 3 DÂY 400V
BAT 200 VA
D x W x H (cm) = 10 x 12 x 12 Loại chuyên dùng cho bộ nguồn điều khiển và trong các tủ điện Điện áp vào: 1 PHA 2 DÂY 220V Điệp áp ra: 1 PHA 2 DÂY 24V – 48V
BAT 200 KVA
D x W x H (cm) = 500 x 120 x 100 Loại chuyên dùng cho thiết bị điều khiển chuyên dùng trong máy móc công nghiệp Điện áp vào: 3 PHA 4 DÂY 400V Điệp áp ra: 3 PHA 4 DÂY 460V
BAT 200 KVA
D x W x H (cm) = 60 x 120 x 100 Loại chuyên dùng cho thiết bị điện và máy móc công nghiệp Điện áp vào: 3 PHA 3 DÂY 400V Điệp áp ra: 3 PHA 3 DÂY 173V
BAT 300 KVA
D x W x H (cm) = 100 x 120 x 100 Loại chuyên dùng cho thiết bị điểu khiển chuyên dùng máy móc công nghiệp Điện áp vào: 3 PHA 4 DÂY 400V Điệp áp ra: 3 PHA 3 DÂY 220V
BAT 300 VA
D x W x H (cm) = 14 x 12 x 12 Loại chuyên dùng cho bộ nguồn điều khiển và trong các tủ điện Điện áp vào: 1 PHA 2 DÂY 220V Điệp áp ra: 1 PHA 2 DÂY 24V – 48V
BAT 500 VA
Kích thước: Cao 7cm Ø 14,5cm Loại chuyên dùng cho thiết bị điều khiển, tủ điện chuyên dùng trong máy móc công nghiệp Điện áp vào: 1 PHA 2 DÂY 380V – 220V Điệp áp ra: 1 PHA 2 DÂY 24V – 48V
BAT 500 VA
D x W x H (cm) = 12 x 15 x 16 Loại chuyên dùng cho bộ nguồn điều khiển và trong các tủ điện Điện áp vào: 1 PHA 2 DÂY 220V Điệp áp ra: 1 PHA 2 DÂY 24V – 48V
BAT 1000 VA
D x W x H (cm) = 20 x 15 x 16 Loại chuyên dùng cho bộ nguồn điều khiển và trong các tủ điện Điện áp vào: 1 PHA 2 DÂY 220V Điệp áp ra: 1 PHA 2 DÂY 24V – 48V
BAT 1000 VA
Kích thước: Cao 8cm Ø 16cm Loại chuyên dùng cho thiết bị điều khiển, tủ điện chuyên dùng trong máy móc công nghiệp Điện áp vào: 1 PHA 2 DÂY 380V – 220V Điệp áp ra: 1 PHA 2 DÂY 24V – 48V
BAT 1500 VA
D x W x H (cm) = 10 x 18 x 16 Loại chuyên dùng cho bộ nguồn điều khiển và trong các tủ điện Điện áp vào: 1 PHA 2 DÂY 220V Điệp áp ra: 1 PHA 2 DÂY 24V – 48V
BAT 1500 VA
Kích thước: Cao 10cm Ø 16cm Loại chuyên dùng cho thiết bị điều khiển, tủ điện chuyên dùng trong máy móc công nghiệp Điện áp vào: 1 PHA 2 DÂY 380V – 220V Điệp áp ra: 1 PHA 2 DÂY 24V – 48V
BAT 2000 VA
D x W x H (cm) = 12 x 18 x 16 Loại chuyên dùng cho bộ nguồn điều khiển và trong các tủ điện Điện áp vào: 1 PHA 2 DÂY 220V Điệp áp ra: 1 PHA 2 DÂY 24V – 48V

Đặt hàng online

Các trường hợp được đánh dấu * là bắt buộc