NHẬN THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG CỦA QUÝ KHÁCH.

NEW 2088 – 6KVA
D x W x H (cm) = 35 x 32 x 68 Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 260V – 430V
NEW 2088 - 10KVA
D x W x H (cm) = 35 x 32 x 68 Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 260V – 430V
NEW 2088 – 15KVA
D x W x H (cm) = 42 x 39 x 77 Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 260V – 430V
NEW 2088 – 20KVA
D x W x H (cm) = 42 x 39 x 77 Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 260V – 430V
NEW 2088 – 25KVA
D x W x H (cm) = 44 x 42 x 87 Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 260V – 430V
NEW 2088 - 30KVA
D x W x H (cm) = 56 x 44 x 102 Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 260V – 430V
NEW 2088 – 40KVA
D x W x H (cm) = 56 x 44 x 102 Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 260V – 430V
NEW 2088 - 45KVA
D x W x H (cm) = 62 x 44 x 112 Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 260V – 430V
NEW 2088 – 50KVA
D x W x H (cm) = 62 x 44 x 112 Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 260V – 430V
NEW 2088 - 60KVA
D x W x H (cm) = 80 x 44 x 134 Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 320V – 420V
NEW 2088 – 70KVA
D x W x H (cm) = 80 x 44 x 134 Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 320V – 420V
NEW 2088 - 80KVA
D x W x H (cm) = 80 x 44 x 134 Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 320V – 420V
NEW 2088 – 100KVA
D x W x H (cm) = 90 x 68 x 130 Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 320V – 420V
NEW 2088 - 150KVA
D x W x H (cm) = 90 x 68 x 145 Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 320V – 420V
NEW 2088 – 200KVA
D x W x H (cm) = 105 x 86 x 160 Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 320V – 420V
NEW 2088 - 250KVA
NEW 2088 - 250KVA
NEW 2088 – 300KVA
D x W x H (cm) = 105 x 86 x 195 Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 320V – 420V
NEW 2088 - 400KVA
NEW 2088 - 400KVA
NEW 2088 – 500KVA
D x W x H (cm) – 105 x 320 x 180 Đi ện áp vào: 3 Phase 4 dây 320V – 420V
NEW 2088 - 600KVA
D x W x H (cm) – 105 x 320 x 180 Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 320V – 420V
NEW 2088 – 800KVA
D x W x H (cm) = 120 x 440 x 180 Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 320V – 420V
NEW 2088 - 1000KVA
D x W x H (cm) = 130 x 440 x 180 Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 320V – 420V
NEW 2088 - 1200KVA
D x W x H (cm) = 130 x 440 x 220 Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 320V – 420V
NEW 2088 – 1250KVA
D x W x H (cm) = 130 x 440 x 220 Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 320V – 420V
NEW 2088 - 1500KVA
D x W x H (cm) = 130 x 440 x 246 Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 320V – 420V
NEW 2088 – 1800KVA
D x W x H (cm) = 140 x 568 x 220 Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 320V – 420V
NEW 2088 - 2000KVA
D x W x H (cm) = 150 x 568 x 250 Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 320V – 420V
NEW 2088 - 2500KVA
D x W x H (cm) = 150 x 568 x 284 Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 320V – 420V

Đặt hàng online

Các trường hợp được đánh dấu * là bắt buộc