NHẬN THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG CỦA QUÝ KHÁCH.

New 2088 – 750VA
I/ Nguyên lý hoạt động:  D x W x H (cm) = 23 x 17 x 17,5 Điện áp vào: 140V – 240V.
New 2088 – 1KVA
D x W x H (cm) = 27 x 26 x 22 Điện áp vào: 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V.
New 2088 – 1.5KVA
D x W x H (cm) = 27 x 26 x 22 Điện áp vào: 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V.
New 2088 – 2KVA
D x W x H (cm) = 30 x 20 x 24 Điện áp vào: 40V – 240V, 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V.
NEW 2088 – 3KVA
D x W x H (cm) = 33 x 23 x 31 Điện áp vào: 40V – 240V, 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V.
NEW 2088 – 4KVA
D x W x H (cm) = 35 x 24 x 33 Điện áp vào: 40V – 240V, 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V.
NEW 2088 - 5KVA
D x W x H (cm) = 35 x 24 x 33 Điện áp vào: 40V – 240V, 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V.
NEW 2088 - 6KVA
D x W x H (cm) = 35 x 24 x 33 Điện áp vào: 40V – 240V, 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V.
NEW 2088 – 7KVA
D x W x H (cm) = 35 x 24 x 33 Điện áp vào: 40V – 240V, 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V.
NEW 2088 – 8KVA
D x W x H (cm) = 37 x 27 x 45 Điện áp vào: 40V – 240V, 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V.
NEW 2088 - 10KVA
D x W x H (cm) = 37 x 27 x 45 Điện áp vào: 40V – 240V, 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V.
NEW 2088 – 10KVA
D x W x H (cm) = 37 x 27 x 51 Điện áp vào: 40V – 240V, 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V.
NEW 2088 - 15KVA
D x W x H (cm) = 41 x 37 x 67 Điện áp vào: 40V – 240V, 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V.
NEW 2088 – 20KVA
D x W x H (cm) = 47 x 40 x 73 Điện áp vào: 40V – 240V, 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V.
NEW 2088 - 25KVA
D x W x H (cm) = 50 x 43 x 80 Điện áp vào: 40V – 240V, 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V.
NEW 2088 – 30KVA
D x W x H (cm) = 50 x 43 x 80 Điện áp vào: 40V – 240V, 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V.

Đặt hàng online

Các trường hợp được đánh dấu * là bắt buộc