MÁY CUỐN BIẾN THẾ


Input : 320V - 420V
Output : 200V
- Có hệ thống bảo vệ quá áp...
- Dùng ổn định dòng điện cho máy cuốn biến thế các loại.

Other News