NHẬN THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG CỦA QUÝ KHÁCH.

NEW 2088 - 80KVA
D x W x H (cm) = 81 x 52 x 134 Điện áp vào: 90V – 240V
NEW 2088 – 100KVA
D x W x H (cm) = 81 x 52 x 156 Điện áp vào: 90V – 240V
NEW 2088 - 120KVA
D x W x H (cm) = 81 x 52 x 156 Điện áp vào: 90V – 240V
New 2088 – 750VA
I/ Nguyên lý hoạt động:  D x W x H (cm) = 23 x 17 x 17,5 Điện áp vào: 140V – 240V.
HS – 619 -> 2 KVA
D x W x H (cm) = 24 x 33 x 18 Điện áp vào: 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V.
HS – 619 -> 3 KVA
D x W x H (cm) = 24 x 33 x 18 Điện áp vào: 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V.
HS - 619 -> 5 KVA
D x W x H (cm) = 27 x 36 x 19 Điện áp vào: 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V.
HS – 619 -> 7 KVA
D x W x H (cm) = 27 x 36 x 19 Điện áp vào: 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V.
HS - 619 - > 8 KVA
D x W x H (cm) = 34 x 43 x 23 Điện áp vào: 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V.
BA – 6 KVA
D x W x H (cm) = 26 x 36,5 x 36,5 Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380 V(hoặc vào 220 V ra 380 V)
BA – 10 KVA
D x W x H (cm) = 26 x 36,5 x 36,5 Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380 V(hoặc vào 220 V ra 380 V)
BA – 15 KVA
D x W x H (cm) = 33 x 38 x 46 Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380 V(hoặc vào 220 V ra 380 V)
BA – 20 KVA
D x W x H (cm) = 51 x 51 x 59 Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380 V(hoặc vào 220 V ra 380 V)
BA – 30 KVA
D x W x H (cm) = 56 x 56 x 68 Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380 V(hoặc vào 220 V ra 380 V)
BA – 40 KVA
D x W x H (cm) = 56 x 56 x 68 Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380 V(hoặc vào 220 V ra 380 V)
BA – 50 KVA
D x W x H (cm) = 56 x 56 x 68 Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380 V(hoặc vào 220 V ra 380 V)
BA – 60 KVA
D x W x H (cm) = 61 x 61 x 75 Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380 V(hoặc vào 220 V ra 380 V)
BA – 70 KVA
D x W x H (cm) = 61 x 61 x 75 Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380 V(hoặc vào 220 V ra 380 V)
BA – 80 KVA
D x W x H (cm) = 61 x 61 x 75 Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380 V(hoặc vào 220 V ra 380 V)
BA – 100 KVA
D x W x H (cm) = 77 x 71 x 90 Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380 V(hoặc vào 220 V ra 380 V)
BA - 150 KVA
D x W x H (cm) = 89 x 81 x 96 Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380 V(hoặc vào 220 V ra 380 V)
BA - 200 KVA
D x W x H (cm) = 82 x 88 x 102 Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380 V(hoặc vào 220 V ra 380 V)
BA - 250 KVA
D x W x H (cm) = 95 x 88 x 128 Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380 V(hoặc vào 220 V ra 380 V)
BA – 300 KVA
D x W x H (cm) = 95 x 88 x 128 Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380 V(hoặc vào 220 V ra 380 V)
BA - 350 KVA
D x W x H (cm) = 88 x 92 x 130 Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380 V(hoặc vào 220 V ra 380 V)
BA – 400 KVA
D x W x H (cm) = 92 x 88 x 130 Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380 V(hoặc vào 220 V ra 380 V)
BA - 630 KVA
D x W x H (cm) = 110 x 110 x 145 Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380 V(hoặc vào 220 V ra 380 V)
BAT 2 KVA
 x W x H (cm) = 12 x 18 x 16 Loại chuyên dùng cho bộ nguồn điều khiển và trong các tủ điện Điện áp vào: 1 PHA 2 DÂY 220V Điệp áp ra: 1 PHA 2 DÂY 110V – 220V
BAT 2 KVA
Kích thước: Cao 10cm Ø 18cm Loại chuyên dùng cho thiết bị điều khiển, tủ điện chuyên dùng trong máy móc công nghiệp Điện áp vào: 1 PHA 2 DÂY 380V – 220V Điệp áp ra: 1 PHA 2 DÂY 24V – 48V
BAT 3 KVA
D x W x H (cm) = 10 x 21 x 18 Loại chuyên dùng cho bộ nguồn điều khiển và trong các tủ điện Điện áp vào: 1 PHA 2 DÂY 220V Điệp áp ra: 1 PHA 2 DÂY 110V – 220V

Đặt hàng online

Các trường hợp được đánh dấu * là bắt buộc