NHẬN THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG CỦA QUÝ KHÁCH.

BAI 250 KVA
D x W x H (cm) = 110 x 110 x 145 Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380V (hoặc 3 FA 3 dây 380V)
BAI 250 KVA
D x W x H (cm) = 110 x 110 x 145 Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380V (hoặc 3 FA 3 dây 380V)
BAI 300 KVA
D x W x H (cm) = 110 x 110 x 145 Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380V (hoặc 3 FA 3 dây 380V)
BAI 560 KVA
D x W x H (cm) = 130 x 150 x 160 Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380V (hoặc 3 FA 3 dây 380V)
New 2088 – 1KVA
D x W x H (cm) = 27 x 26 x 22 Điện áp vào: 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V.
SB – 6 A
D x W x H (cm) = 16,5 x 15 x 12,5 SẠC BÌNH Điện áp vào: 220V AC
SB – 10 A
D x W x H (cm) = 21 x 16,5 x 12,5 SẠC BÌNH Điện áp vào: 220V AC
SB – 15 A
D x W x H (cm) = 21 x 16,5 x 12,5 SẠC BÌNH Điện áp vào: 220V AC
SB – 20 A
D x W x H (cm) = 25,5 x 20 x 16 SẠC BÌNH Điện áp vào: 220V AC
SB – 30 A
D x W x H (cm) = 23,5 x 27,5 x 24,5 SẠC BÌNH Điện áp vào: 220V AC
SB – 40 A
D x W x H (cm) = 23,5 x 27,5 x 24,5 SẠC BÌNH Điện áp vào: 220V AC
SB – 50 A
D x W x H (cm) = 28 x 31 x 25 SẠC BÌNH Điện áp vào: 220V AC
SB – 100 A
D x W x H (cm) = 40 x 36,5 x 44 SẠC BÌNH Điện áp vào: 220V AC
SB 15A – AUTOMATIC BATTERY CHARGER
D x W x H (cm) = 22,5 x 20 x 16 Điện áp vào 1 pha 2 dây: 220V (190V – 245V) Điện áp ra 1 chiều: 12V DC hoặc 24V DC Tần số: 50/60 Hz
SB 20A – AUTOMATIC BATTERY CHARGER
D x W x H (cm) = 22,5 x 20 x 16 Điện áp vào 1 pha 2 dây: 220V (190V – 245V) Điện áp ra 1 chiều: 12V DC h
SB 30A – AUTOMATIC BATTERY CHARGER
D x W x H (cm) = 23,5 x 27,5 x 24,5 Điện áp vào 1 pha 2 dây: 220V (190V – 245V) Điện áp ra 1 chiều: 12V DC hoặc 24V DC Tần số: 50/60 Hz
SB 50A – AUTOMATIC BATTERY CHARGER
D x W x H (cm) = 28 x 31 x 25 Điện áp vào 1 pha 2 dây: 220V (190V – 245V) Điện áp ra 1 chiều: 12V DC hoặc 24V DC Tần số: 50/60 Hz
SB.100A – AUTOMATIC BATTERY CHARGER
D x W x H (cm) = 40 x 36,5 x 44 Điện áp vào 1 pha 2 dây: 220V (190V – 245V) Điện áp ra 1 chiều: 12V DC hoặc 24V DC Tần số: 50/60 Hz
SB.150A – AUTOMATIC BATTERY CHARGER
D x W x H (cm) = 40 x 36,5 x 44 Điện áp vào 1 pha 2 dây: 220V (190V – 245V) Điện áp ra 1 chiều: 12
IN – 350 VA
D x W x H (cm) = 21,5 x 21 x 13,5 INVERTER – SẠC BÌNH Điện áp vào: 12V DC Điện áp ra: 110V –  220V AC
IN – 350 VA*
D x W x H (cm) = 21,5 x 21 x 13,5 INVERTER – SẠC BÌNH Điện áp vào: 24V DC
IN – 550 VA
D x W x H (cm) = 33,5 x 24,5 x 16 INVERTER – SẠC BÌNH Điện áp vào: 12V DC
IN – 550 VA*
D x W x H (cm) = 33,5 x 24,5 x 16 INVERTER – SẠC BÌNH Điện áp vào: 24V DC
IN – 1000 VA
D x W x H (cm) = 40 x 26 x 20 INVERTER – SẠC BÌNH Điện áp vào: 12V DC
IN – 1000 VA*
D x W x H (cm) = 40 x 26 x 20 INVERTER – SẠC BÌNH Điện áp vào: 24V DC
IN – 1500 VA
D x W x H (cm) = 37,5 x 25 x 34,5 INVERTER – SẠC BÌNH Điện áp vào: 24V DC
B – 500VA
D x W x H (cm) = 13 x 13 x 10,5 MÁY BIẾN ĐIỆN Điện áp vào: 220V (hoặc 110 V)
B – 1000VA
D x W x H (cm) = 16 x 16 x 14 MÁY BIẾN ĐIỆN Điện áp vào: 220V (hoặc 110 V)
B – 2000VA
D x W x H (cm) = 19,5 x 17 x 16,5 MÁY BIẾN ĐIỆN Điện áp vào: 220V (hoặc 110 V)
B – 3000VA
D x W x H (cm) = 19,5 x 17,5 x 17 MÁY BIẾN ĐIỆN Điện áp vào: 220V (hoặc 110 V)

Đặt hàng online

Các trường hợp được đánh dấu * là bắt buộc