B - 550 VA

MÁY BIẾN ĐIỆN

Điện áp vào: 220V (hoặc 110 V)

Điện áp ra: 100V – 110V

 • Hệ thống bảo vệ dòng bằng cầu chì
 • Phạm vi sử dụng: Cho các thiết bị điện dân dụng có công suất dưới 400W.
 • Sử dụng 80% nguyên vật liệu ngoại nhập. Sản phẩm tiết kiệm điện.

 

 

 

B - 1000 VA

MÁY BIẾN ĐIỆN

Điện áp vào: 220V (hoặc 110 V)

Điện áp ra: 100V – 110V

 • Hệ thống bảo vệ dòng bằng cầu chì
 • Phạm vi sử dụng: Cho các thiết bị điện dân dụng có công suất dưới 8000W.
 • Sử dụng 80% nguyên vật liệu ngoại nhập. Sản phẩm tiết kiệm điện.

 

B - 2000 VA

MÁY BIẾN ĐIỆN

Điện áp vào: 220V (hoặc 110 V)

Điện áp ra: 100V – 110V

 • Hệ thống bảo vệ dòng bằng cầu chì
 • Phạm vi sử dụng: Cho các thiết bị điện dân dụng có công suất dưới 1600W.
 • Sử dụng 80% nguyên vật liệu ngoại nhập. Sản phẩm tiết kiệm điện.

 

B - 3000 VA

MÁY BIẾN ĐIỆN

Điện áp vào: 220V (hoặc 110 V)

Điện áp ra: 100V – 110V

 • Hệ thống bảo vệ dòng bằng cầu chì
 • Phạm vi sử dụng: Cho các thiết bị điện dân dụng có công suất dưới 2400W.
 • Sử dụng 80% nguyên vật liệu ngoại nhập. Sản phẩm tiết kiệm điện.