IN - 350 VA

INVERTER - SẠC BÌNH

Điện áp vào: 12V DC

Điện áp ra: 110V -  220V AC

 • Hệ thống bảo vệ dòng bằng cầu chì
 • Phạm vi sử dụng: 2 bóng đèn 1m2, 1 tivi 14 inch(hoặc 3 bóng đèn 0,6m, 1 tivi  14 inch và máy nghe nhạc)
 • Dùng nguồn điện lưới AC 220V để sạc ra nguồn điện 12V DC sạc bình ắc quy khi hết điện.

Sử dụng 80% nguyên vật liệu ngoại nhập. Sản phẩm tiết kiệm điện.

 

IN - 350 VA*

INVERTER - SẠC BÌNH

Điện áp vào: 24V DC

Điện áp ra: 110V -  220V AC

 • Hệ thống bảo vệ dòng bằng cầu chì
 • Phạm vi sử dụng: 2 bóng đèn 1m2, 1 tivi 14 inch(hoặc 3 bóng đèn 0,6m, 1 tivi  14 inch và máy nghe nhạc)
 • Dùng nguồn điện lưới AC 220V để sạc ra nguồn điện 24V DC sạc bình ắc quy khi hết điện.

Sử dụng 80% nguyên vật liệu ngoại nhập. Sản phẩm tiết kiệm điện.

 

IN - 550 VA

INVERTER - SẠC BÌNH

Điện áp vào: 12V DC

Điện áp ra: 110V -  220V AC

 • Hệ thống bảo vệ dòng bằng cầu chì
 • Phạm vi sử dụng: 4 bóng đèn 1m2, 1 tivi 14 inch(hoặc 6 bóng đèn 0,6m, 1 tivi  21 inch và máy nghe nhạc)
 • Dùng nguồn điện lưới AC 220V để sạc ra nguồn điện 12V DC sạc bình ắc quy khi hết điện.

Sử dụng 80% nguyên vật liệu ngoại nhập. Sản phẩm tiết kiệm điện.

 

IN - 550 VA*

INVERTER - SẠC BÌNH

Điện áp vào: 24V DC

Điện áp ra: 110V -  220V AC

 • Hệ thống bảo vệ dòng bằng cầu chì
 • Phạm vi sử dụng: 2 bóng đèn 1m2, 1 tivi 14 inch(hoặc 3 bóng đèn 0,6m, 1 tivi  14 inch và máy nghe nhạc)
 • Dùng nguồn điện lưới AC 220V để sạc ra nguồn điện 24V DC sạc bình ắc quy khi hết điện.
 • Sử dụng 80% nguyên vật liệu ngoại nhập. Sản phẩm tiết kiệm điện.

Sử dụng 80% nguyên vật liệu ngoại nhập. Sản phẩm tiết kiệm điện.

 

12 Next