New 2038 - 750VA

Điện áp vào: 140V – 240V.

Điện áp ra: 220V ±3%

  • Loại máy chuyên dung cho thiết bị tủ lạnh được thiết bị mạch trễ tự động RF 5 phút
  • Có hệ thống tự động cắt điện khi điện áp cao và tự động đóng khi điện áp ổn định.
  • Có hệ thống bảo vệ dòng
  • Hệ thống chống sốc điện áp.

* Với mục đích bảo vệ an toàn các thiết bị của quý khách đang sử dụng khi có sự cố về điện.

 

New 2038 - 1KVA

Điện áp vào: 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V.

Điện áp ra: 110V, 220V ±3%

-          Có mạch trễ 15 giây dùng cho thiết bị khi khởi động.

-          Có hệ thống tự động cắt điện khi điện áp cao và tự động đóng khi điện áp ổn định

-          Có hệ thống bảo vệ dòng

-          Hệ thống chống sốc điện áp.

* Với mục đích bảo vệ an toàn các thiết bị của quý khách đang sử dụng khi có sự cố về điện (có loại máy chuyên dùng cho các thiết bị lạnh được thiết kế mạch trễ 5 phút).

 

New 2038 - 1.5KVA

Điện áp vào: 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V.

Điện áp ra: 110V, 220V ±3%

-          Có mạch trễ 15 giây dùng cho thiết bị khi khởi động.

-          Có hệ thống tự động cắt điện khi điện áp cao và tự động đóng khi điện áp ổn định

-          Có hệ thống bảo vệ dòng

-          Hệ thống chống sốc điện áp.

* Với mục đích bảo vệ an toàn các thiết bị của quý khách đang sử dụng khi có sự cố về điện (có loại máy chuyên dùng cho các thiết bị lạnh được thiết kế mạch trễ 5 phút).

 

New 2038 - 2KVA

Điện áp vào: 40V – 240V, 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V.

Điện áp ra: 110V, 220V ±3%

-          Có mạch trễ 15 giây dùng cho thiết bị khi khởi động.

-          Có hệ thống tự động cắt điện khi điện áp cao và tự động đóng khi điện áp ổn đinh

-          Có hệ thống bảo vệ dòng

-          Hệ thống chống sốc điện áp, mạch bảo vệ auto reset.

* Với mục đích bảo vệ an toàn các thiết bị của quý khách đang sử dụng khi có sự cố về điện (có loại máy chuyên dùng cho các thiết bị lạnh được thiết kế mạch trễ 5 phút).