S.B - 6 A

SẠC BÌNH

Điện áp vào: 220V AC

Điện áp ra: 12V DC

Công suất: Dòng sạc bình 6/6A DC/1 giờ

  • Sử dụng sạc các loại bình accu loại nhỏ.
  • Sử dụng 80% nguyên vật liệu ngoại nhập. Sản phẩm tiết kiệm điện.

 

S.B - 10 A

SẠC BÌNH

Điện áp vào: 220V AC

Điện áp ra: 12V DC

Công suất: Dòng sạc bình 10/10A DC/1 giờ

  • Sử dụng sạc các loại bình accu dân dụng.
  • Sử dụng 80% nguyên vật liệu ngoại nhập. Sản phẩm tiết kiệm điện.

 

S.B - 15 A

SẠC BÌNH

Điện áp vào: 220V AC

Điện áp ra: 12V DC

Công suất: Dòng sạc bình 15/15A DC/1 giờ

  • Sử dụng sạc các loại bình accu dân dụng.
  • Sử dụng 80% nguyên vật liệu ngoại nhập. Sản phẩm tiết kiệm điện.

 

S.B - 20 A

SẠC BÌNH

Điện áp vào: 220V AC

Điện áp ra: 6VDC - 12V DC - 24V DC

Công suất: Dòng sạc bình 20/20A DC/1 giờ

  • Sử dụng sạc các loại bình accu dân dụng.
  • Sử dụng 80% nguyên vật liệu ngoại nhập. Sản phẩm tiết kiệm điện.

 

12 Next