THÔNG SỐ KỸ THUẬT

CÔNG SUẤT ĐƯỢC THIẾT KẾ 1FA VÀ 3FA TỪ 1KVA ĐẾN 1600KVA

CÔNG SUẤT ĐƯỢC THIẾT KẾ 1FA VÀ 3FA TỪ 1KVA ĐẾN 1600KVA

- Sản xuất theo nguyên lý SEVO điều khiển theo cơ cấu chấp hành động cơ (DC-AC-SEVO) cho các loại máy có công suất từ 30KVA trở xuống. Cung cấp nguồn điện liên tục không ngắt quãng.
- Sản xuất theo nguyên lý trợ động áp - phối hợp bù áp cho các loại máy có công suất từ 45KVA - 1600KVA trở lên. Cung cấp nguồn điện liên tục không ngắt quãng.