ATS 65A - 100A

I/ Nguyên lý hoạt động: 

1. Khi có nguồn điện lưới cấp cho Timer1 và Timer1 sẽ điều chỉnh trong khoảng thời gian 0 - 60 giây, tự động đóng tiếp điểm thường hở K1 của Timer1 cấp nguồn cho (coil) Contactor điện lưới đóng để đưa điện ra tải (cho tất cả các thiết bị điện tử công nghiệp & thông tin viễn thông).

2. Khi mất nguồn điện lưới Contactor lập tức nhả máy phát điện tự động đưa điện ra, nguồn điều khiển được nối với tiếp điểm thường đóng của Contactor lưới  để cấp nguồn cho Timer2 có điện.