Biến áp trần cách ly 1 pha 380V

NHẬN THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG CỦA QUÝ KHÁCH.

BIẾN ÁP TRẦN CÁCH LY 1 PHA 200VA

D x W x H (cm) = 10 x 12 x 12
Kích thước bắt ốc (Ø 8) trong tủ điện D x W : 6 X 8
Điện áp vào: 1 FA 2 dây 380V(,400V) 
Điện áp ra: 1 FA 2 dây 200V – 220V  
Tần số 50/60Hz

BIẾN ÁP TRẦN CÁCH LY 1 PHA 300VA

D x W x H (cm) = 11 x 12 x 12
Kích thước bắt ốc (Ø 8) trong tủ điện D x W : 7 X 8 
Điện áp vào: 1 FA 2 dây 380V(,400V) 
Điện áp ra: 1 FA 2 dây 200V – 220V  
Tần số 50/60Hz 

BIẾN ÁP TRẦN CÁCH LY 3 PHA 500VA

D x W x H (cm) = 12 x 12 x 12
Kích thước bắt ốc (Ø 8) trong tủ điện D x W : 8 X 8
Điện áp vào: 1 FA 2 dây 380V(,400V) 
Điện áp ra: 1 FA 2 dây 200V – 220V  
Tần số 50/60Hz 

BIẾN ÁP TRẦN CÁCH LY 1 PHA 1KVA

D x W x H (cm) = 12 x 15 x 15
Kích thước bắt ốc (Ø 8) trong tủ điện D x W : 8 X 11
Điện áp vào: 1 FA 2 dây 380V(,400V) 
Điện áp ra: 1 FA 2 dây 200V – 220V  
Tần số 50/60Hz 

BIẾN ÁP TRẦN CÁCH LY 1 PHA 1.5KVA

D x W x H (cm) = 14 x 15 x 15
Kích thước bắt ốc (Ø 8) trong tủ điện D x W : 10 X 11
Điện áp vào: 1 FA 2 dây 380V(,400V) 
Điện áp ra: 1 FA 2 dây 200V – 220V  
Tần số 50/60Hz 

BIẾN ÁP TRẦN CÁCH LY 1 PHA 2KVA

D x W x H (cm) = 16 x 15 x 15
Kích thước bắt ốc (Ø 8) trong tủ điện D x W : 12 X 11
Điện áp vào: 1 FA 2 dây 380V(,400V) 
Điện áp ra: 1 FA 2 dây 200V – 220V 
Tần số 50/60Hz

BIẾN ÁP TRẦN CÁCH LY 1 PHA 3KVA

D x W x H (cm) = 15 x 21 x 21 
Kích thước bắt ốc (Ø 8) trong tủ điện D x W : 11 X 17
Điện áp vào: 1 FA 2 dây 380V(,400V) 
Điện áp ra: 1 FA 2 dây 200V – 220V  
Tần số 50/60Hz

BIẾN ÁP TRẦN CÁCH LY 3 PHA 4KVA

D x W x H (cm) = 16 x 21 x 21
Kích thước bắt ốc (Ø 8) trong tủ điện D x W : 12 X 17 
Điện áp vào: 1 FA 2 dây 380V(,400V) 
Điện áp ra: 1 FA 2 dây 200V – 220V 
Tần số 50/60Hz

BIẾN ÁP TRẦN CÁCH LY 1 PHA 5KVA

D x W x H (cm) = 17 x 21 x 21
Kích thước bắt ốc (Ø 8) trong tủ điện D x W : 13 X 17
Điện áp vào: 1 FA 2 dây 380V(,400V) 
Điện áp ra: 1 FA 2 dây 200V – 220V
Tần số 50/60Hz

BIẾN ÁP TRẦN CÁCH LY 1 PHA 6KVA

D x W x H (cm) = 18 x 21 x 21
Kích thước bắt ốc (Ø 8) trong tủ điện D x W : 14 X 17
Điện áp vào: 1 FA 2 dây 380V(,400V) 
Điện áp ra: 1 FA 2 dây 200V – 220V 
Tần số 50/60Hz 

BIẾN ÁP TRẦN CÁCH LY 1 PHA 8KVA

D x W x H (cm) = 21 x 21 x 21
Kích thước bắt ốc (Ø 8) trong tủ điện D x W : 17 X 27
Điện áp vào: 1 FA 2 dây 380V(,400V) 
Điện áp ra: 1 FA 2 dây 200V – 220V 
Tần số 50/60Hz

BIẾN ÁP TRẦN CÁCH LY 1 PHA 10KVA

D x W x H (cm) = 18 x 30 x 25
Kích thước bắt ốc (Ø 8) trong tủ điện D x W : 19 X 17
Điện áp vào: 1 FA 2 dây 380V(,400V)
Điện áp ra: 1 FA 2 dây 200V – 220V
Tần số 50/60Hz

BIẾN ÁP CÁCH LY TRẦN 1 PHA  15KVA - 380V - 220V
D x W x H (cm) = 18 x 30 x 25
Kích thước bắt ốc (Ø 8) trong tủ điện D x W : 19 X 17
Điện áp vào: 1 FA 2 dây 380V(,400V)
Điện áp ra: 1 FA 2 dây 200V – 220V
Tần số 50/60Hz

Đặt hàng online

Các trường hợp được đánh dấu * là bắt buộc