Biến áp trần cách ly 3 Pha 380V

NHẬN THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG CỦA QUÝ KHÁCH.

BIẾN ÁP TRẦN CÁCH LY 3 PHA 1KVA

D x W x H (cm) = 9 x 25 x 26
Kích thước bắt ốc (Ø 8) trong tủ điện D x W : 5 X 21
Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380V(,400V) 
Điện áp ra: 3 FA 4 dây 200V – 220V 
Tần số 50/60Hz 

BIẾN ÁP TRẦN CÁCH LY 3 PHA 1.5KVA

D x W x H (cm) = 10 x 25 x 26
Kích thước bắt ốc (Ø 8) trong tủ điện D x W : 6 X 21
Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380V(,400V) 
Điện áp ra: 3 FA 4 dây 200V – 220V 
Tần số 50/60Hz 

BIẾN ÁP TRẦN CÁCH LY 3 PHA 2KVA

D x W x H (cm) = 12 x 25 x 26
Kích thước bắt ốc (Ø 8) trong tủ điện D x W : 8 X 21
Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380V(,400V) 
Điện áp ra: 3 FA 4 dây 200V – 220V 
Tần số 50/60Hz 

BIẾN ÁP TRẦN CÁCH LY 3 PHA 3KVA

D x W x H (cm) = 14 x 25 x 26
Kích thước bắt ốc (Ø 8) trong tủ điện D x W : 10 X 21
Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380V(,400V) 
Điện áp ra: 3 FA 4 dây 200V – 220V 
Tần số 50/60Hz 

BIẾN ÁP TRẦN CÁCH LY 3 PHA 4KVA

D x W x H (cm) = 15 x 25 x 26
Kích thước bắt ốc (Ø 8) trong tủ điện D x W : 11 X 21
Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380V(,400V) 
Điện áp ra: 3 FA 4 dây 200V – 220V 
Tần số 50/60Hz

BIẾN ÁP TRẦN CÁCH LY 3 PHA 5KVA

D x W x H (cm) = 16 x 25 x 26
Kích thước bắt ốc (Ø 8) trong tủ điện D x W : 10 X 21
Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380V(,400V) 
Điện áp ra: 3 FA 4 dây 200V – 220V 
Tần số 50/60Hz

BIẾN ÁP TRẦN CÁCH LY 3 PHA 6KVA

D x W x H (cm) = 18 x 25 x 26
Kích thước bắt ốc (Ø 8) trong tủ điện D x W : 12 X 21
Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380V(,400V) 
Điện áp ra: 3 FA 4 dây 200V – 220V 
Tần số 50/60Hz 

BIẾN ÁP TRẦN CÁCH LY 3 PHA 8KVA

D x W x H (cm) = 20 x 25 x 26
Kích thước bắt ốc (Ø 8) trong tủ điện D x W : 14 X 21
Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380V(,400V) 
Điện áp ra: 3 FA 4 dây 200V – 220V 
Tần số 50/60Hz 

BIẾN ÁP TRẦN CÁCH LY 3 PHA 10KVA

D x W x H (cm) = 22 x 25 x 26
Kích thước bắt ốc (Ø 8) trong tủ điện D x W : 16 X 21
Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380V(,400V) 
Điện áp ra: 3 FA 4 dây 200V – 220V 
Tần số 50/60Hz 

BIẾN ÁP TRẦN CÁCH LY 3 PHA 12KVA

D x W x H (cm) = 24 x 25 x 26
Kích thước bắt ốc (Ø 8) trong tủ điện D x W : 17 X 21
Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380V(,400V) 
Điện áp ra: 3 FA 4 dây 200V – 220V 
Tần số 50/60Hz 

BIẾN ÁP TRẦN CÁCH LY 3 PHA 15KVA

D x W x H (cm) = 12 x 30 x 32
Kích thước bắt ốc (Ø 8) trong tủ điện D x W : 10 X 25
Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380V(,400V) 
Điện áp ra: 3 FA 4 dây 200V – 220V 
Tần số 50/60Hz 

BIẾN ÁP TRẦN CÁCH LY 3 PHA 20KVA

D x W x H (cm) = 16 x 30 x 32
Kích thước bắt ốc (Ø 8) trong tủ điện D x W : 14 X 25
Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380V(,400V) 
Điện áp ra: 3 FA 4 dây 200V – 220V 
Tần số 50/60Hz 

BIẾN ÁP TRẦN CÁCH LY 3 PHA 25KVA

D x W x H (cm) = 19 x 30 x 32
Kích thước bắt ốc (Ø 8) trong tủ điện D x W : 17 X 25
Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380V(,400V) 
Điện áp ra: 3 FA 4 dây 200V – 220V 
Tần số 50/60Hz 

BIẾN ÁP TRẦN CÁCH LY 3 PHA 30KVA

D x W x H (cm) = 12 x 40 x 37
Kích thước bắt ốc (Ø 8) trong tủ điện D x W : 10 X 35
Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380V(,400V) 
Điện áp ra: 3 FA 4 dây 200V – 220V 
Tần số 50/60Hz 

Đặt hàng online

Các trường hợp được đánh dấu * là bắt buộc