NHẬN THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG CỦA QUÝ KHÁCH.

BIẾN ÁP CL 3P 750KVA

D x W x H (cm) = 160 x 180 x 180
Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380V (hoặc 3 FA 3 dây 380V)
Điện áp ra: 3 FA 3 dây 200V – 220V (hoặc 3 FA 4 dây 200 – 220V)

D x W x H (cm) = 12 x 18 x 16
Điện áp vào: 220V
Điệp áp ra: 24V – 48V

Kích thước: Cao 10cm x 16cm
Điện áp vào: 380V - 220V
Điệp áp ra: 24V - 48V

D x W x H (cm) = 10 x 18 x 16
Điện áp vào: 220V
Điệp áp ra: 24V – 48V

Kích thước: Cao 8cm x 16cm
Điện áp vào: 380V - 220V
Điệp áp ra: 24V – 48V

D x W x H (cm) = 20 x 15 x 16
Điện áp vào:  220V
Điệp áp ra: 24V – 48V

D x W x H (cm) = 12 x 15 x 16
Điện áp vào: 220V
Điệp áp ra: 24V – 48V

Kích thước: Cao 7cm x 14,5cm
Điện áp vào: 380V – 220V
Điệp áp ra: 24V – 48V

D x W x H (cm) = 14 x 12 x 12
Điện áp vào: 220V
Điệp áp ra: 24V – 48V

D x W x H (cm) = 100 x 120 x 100
Điện áp vào: 400V
Điệp áp ra: 220V

D x W x H (cm) = 60 x 120 x 100
Điện áp vào: 400V
Điệp áp ra: 173V

D x W x H (cm) = 500 x 120 x 100
Điện áp vào: 400V
Điệp áp ra: 460V

D x W x H (cm) = 10 x 12 x 12
Điện áp vào: 220V
Điệp áp ra: 24V – 48V

D x W x H (cm) = 60 x 90 x 80
Điện áp vào: 400V
Điện áp ra: 173V

D x W x H (cm) = 60 x 80 x 70
Điện áp vào: 380V
Điệp áp ra: 200V - 220V

D x W x H (cm) = 40 x 55 x 55
Điện áp vào: 380V
Điệp áp ra: 200V – 220V

D x W x H (cm) = 35 x 45 x 45
Điện áp vào: 460V
Điệp áp ra: 200V

D x W x H (cm) = 15 x 37 x 40
Điện áp vào: 220V
Điệp áp ra: 100V -117V – 220V

D x W x H (cm) = 15 x 37 x 40
Điện áp vào: 220V
Điệp áp ra: 110V – 220V

D x W x H (cm) = 16×30×22
Điện áp vào: 220V
Điệp áp ra: 110V – 220V

D x W x H (cm) = 20 x 25 x 20
Điện áp vào: 220V
Điệp áp ra: 110V – 220V

Kích thước: Cao 10cm Ø 20cm
Điện áp vào: 380V – 220V
Điệp áp ra: 24V – 48V

Kích thước: Cao 9cm x 28cm
Điện áp vào: 380V – 220V
Điệp áp ra: 24V – 48V

Kích thước: Cao 10cm Ø 20cm
Điện áp vào: 380V – 220V
Điệp áp ra: 24V – 48V

D x W x H (cm) = 10 x 21 x 18
Điện áp vào: 220V
Điệp áp ra: 110V – 220V

Biến áp trần cách ly BAT 2 KVA

Kích thước: Cao 10cm x 18cm
Điện áp vào: 380V - 220V
Điệp áp ra: 24V - 48V

Biến áp trần cách ly BAT 2 KVA

D x W x H (cm) = 12 x 18 x 16
Điện áp vào: 220V
Điệp áp ra: 110V – 220V

BIẾN ÁP CL 3P 630KVA

D x W x H (cm) = 160 x 180 x 180
Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380V (hoặc 3 FA 3 dây 380V)
Điện áp ra: 3 FA 3 dây 200V – 220V (hoặc 3 FA 4 dây 200 – 220V)

Biến áp khô cách ly

D x W x H (cm) = 130 x 150 x 160
Điện áp vào: 380V
Điện áp ra: 200 – 220V

BIẾN ÁP TỰ NGẪU 3P 1000KVA

D x W x H (cm) = 160 X 180 X 180
Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380 V(hoặc vào 220 V ra 380 V)
Điện áp ra: 3 FA 4 dây 220V, 200V

Đặt hàng online

Các trường hợp được đánh dấu * là bắt buộc