NHẬN THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG CỦA QUÝ KHÁCH.

D x W x H (cm) = 130 x 150 x 160
Điện áp vào: 380V
Điện áp ra: 200 – 220V

D x W x H (cm) = 110 x 110 x 145
Điện áp vào: 380V
Điện áp ra: 200 – 220V

D x W x H (cm) = 110 x 110 x 145
Điện áp vào: 380V
Điện áp ra: 200 – 220V

D x W x H (cm) = 110 x 110 x 145
Điện áp vào: 380V
Điện áp ra: 200 – 220V

D x W x H (cm) = 88 x 92 x 130
Điện áp vào: 380V
Điện áp ra: 200 – 220V

D x W x H (cm) = 95 x 88 x 128
Điện áp vào: 380V
Điện áp ra: 200 – 220V

D x W x H (cm) = 82 x 88 x 102
Điện áp vào: 380V
Điện áp ra: 200 – 220V

D x W x H (cm) = 71 x 71 x 90
Điện áp vào: 380V
Điện áp ra: 200 – 220V

D x W x H (cm) = 71 x 71 x 90
Điện áp vào: 380V
Điện áp ra: 200 – 220V

D x W x H (cm) = 56 x 56 x 68
Điện áp vào: 380V
Điện áp ra: 200V – 220V

Đặt hàng online

Các trường hợp được đánh dấu * là bắt buộc