NHẬN THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG CỦA QUÝ KHÁCH.

D x W x H (cm) = 56 x 56 x 68 Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380V (hoặc 3 FA 3 dây 380V)
D x W x H (cm) = 71 x 71 x 90 Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380V (hoặc 3 FA 3 dây 380V)
D x W x H (cm) = 77 x 71 x 90 Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380V (hoặc 3 FA 3 dây 380V)
D x W x H (cm) = 82 x 88 x 102 Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380V (hoặc 3 FA 3 dây 380V)
D x W x H (cm) = 95 x 88 x 128 Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380V (hoặc 3 FA 3 dây 380V)
D x W x H (cm) = 88 x 92 x 130 Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380V (hoặc 3 FA 3 dây 380V)
D x W x H (cm) = 110 x 110 x 145 Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380V (hoặc 3 FA 3 dây 380V)
D x W x H (cm) = 110 x 110 x 145 Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380V (hoặc 3 FA 3 dây 380V)
D x W x H (cm) = 110 x 110 x 145 Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380V (hoặc 3 FA 3 dây 380V)
D x W x H (cm) = 130 x 150 x 160 Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380V (hoặc 3 FA 3 dây 380V)

Đặt hàng online

Các trường hợp được đánh dấu * là bắt buộc