NHẬN THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG CỦA QUÝ KHÁCH.

D x W x H (cm) = 60 x 80 x 70 Loại chuyên dùng cho thiết bị điện và máy móc công nghiệp Điện áp vào: 3 PHA 3 DÂY 380V Điệp áp ra: 3 PHA 4 DÂY 200V – 220V
D x W x H (cm) = 60 x 90 x 80 Loại chuyên dùng cho thiết bị điều khiển chuyên dùng trong máy móc công nghiệp Điện áp vào: 3 PHA 3 DÂY 400V
D x W x H (cm) = 10 x 12 x 12 Loại chuyên dùng cho bộ nguồn điều khiển và trong các tủ điện Điện áp vào: 1 PHA 2 DÂY 220V Điệp áp ra: 1 PHA 2 DÂY 24V – 48V
D x W x H (cm) = 500 x 120 x 100 Loại chuyên dùng cho thiết bị điều khiển chuyên dùng trong máy móc công nghiệp Điện áp vào: 3 PHA 4 DÂY 400V Điệp áp ra: 3 PHA 4 DÂY 460V
D x W x H (cm) = 60 x 120 x 100 Loại chuyên dùng cho thiết bị điện và máy móc công nghiệp Điện áp vào: 3 PHA 3 DÂY 400V Điệp áp ra: 3 PHA 3 DÂY 173V
D x W x H (cm) = 100 x 120 x 100 Loại chuyên dùng cho thiết bị điểu khiển chuyên dùng máy móc công nghiệp Điện áp vào: 3 PHA 4 DÂY 400V Điệp áp ra: 3 PHA 3 DÂY 220V
D x W x H (cm) = 14 x 12 x 12 Loại chuyên dùng cho bộ nguồn điều khiển và trong các tủ điện Điện áp vào: 1 PHA 2 DÂY 220V Điệp áp ra: 1 PHA 2 DÂY 24V – 48V
Kích thước: Cao 7cm Ø 14,5cm Loại chuyên dùng cho thiết bị điều khiển, tủ điện chuyên dùng trong máy móc công nghiệp Điện áp vào: 1 PHA 2 DÂY 380V – 220V Điệp áp ra: 1 PHA 2 DÂY 24V – 48V
D x W x H (cm) = 12 x 15 x 16 Loại chuyên dùng cho bộ nguồn điều khiển và trong các tủ điện Điện áp vào: 1 PHA 2 DÂY 220V Điệp áp ra: 1 PHA 2 DÂY 24V – 48V
D x W x H (cm) = 20 x 15 x 16 Loại chuyên dùng cho bộ nguồn điều khiển và trong các tủ điện Điện áp vào: 1 PHA 2 DÂY 220V Điệp áp ra: 1 PHA 2 DÂY 24V – 48V
Kích thước: Cao 8cm Ø 16cm Loại chuyên dùng cho thiết bị điều khiển, tủ điện chuyên dùng trong máy móc công nghiệp Điện áp vào: 1 PHA 2 DÂY 380V – 220V Điệp áp ra: 1 PHA 2 DÂY 24V – 48V
D x W x H (cm) = 10 x 18 x 16 Loại chuyên dùng cho bộ nguồn điều khiển và trong các tủ điện Điện áp vào: 1 PHA 2 DÂY 220V Điệp áp ra: 1 PHA 2 DÂY 24V – 48V
Kích thước: Cao 10cm Ø 16cm Loại chuyên dùng cho thiết bị điều khiển, tủ điện chuyên dùng trong máy móc công nghiệp Điện áp vào: 1 PHA 2 DÂY 380V – 220V Điệp áp ra: 1 PHA 2 DÂY 24V – 48V
D x W x H (cm) = 12 x 18 x 16 Loại chuyên dùng cho bộ nguồn điều khiển và trong các tủ điện Điện áp vào: 1 PHA 2 DÂY 220V Điệp áp ra: 1 PHA 2 DÂY 24V – 48V
D x W x H (cm) = 56 x 56 x 68 Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380V (hoặc 3 FA 3 dây 380V)
D x W x H (cm) = 71 x 71 x 90 Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380V (hoặc 3 FA 3 dây 380V)
D x W x H (cm) = 77 x 71 x 90 Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380V (hoặc 3 FA 3 dây 380V)
D x W x H (cm) = 82 x 88 x 102 Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380V (hoặc 3 FA 3 dây 380V)
D x W x H (cm) = 95 x 88 x 128 Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380V (hoặc 3 FA 3 dây 380V)
D x W x H (cm) = 88 x 92 x 130 Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380V (hoặc 3 FA 3 dây 380V)
D x W x H (cm) = 110 x 110 x 145 Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380V (hoặc 3 FA 3 dây 380V)
D x W x H (cm) = 110 x 110 x 145 Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380V (hoặc 3 FA 3 dây 380V)
D x W x H (cm) = 110 x 110 x 145 Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380V (hoặc 3 FA 3 dây 380V)
D x W x H (cm) = 130 x 150 x 160 Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380V (hoặc 3 FA 3 dây 380V)

Đặt hàng online

Các trường hợp được đánh dấu * là bắt buộc