NHẬN THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG CỦA QUÝ KHÁCH.

ổn áp NL 460V 20KVA

NEW 2088 – NL 460V– 20KVA
D x W x H (cm) = 48 X 40 X 78
Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 360V – 460V
Điện áp ra: 3 Phase 4 dây 380V ± 2%

ổn áp NL 460V 30KVA

NEW 2088 – NL 460V– 30KVA
D x W x H (cm) = 60 X 45 X 104
Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 360V – 460V
Điện áp ra: 3 Phase 4 dây 380V ± 2%

ổn áp NL 460V 45KVA

NEW 2088 – NL 460V– 45KVA
D x W x H (cm) = 63 X 45 X 115
Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 360V – 460V
Điện áp ra: 3 Phase 4 dây 380V ± 2%

ổn áp NL 460V 50KVA

NEW 2088 – NL 460V– 50KVA
D x W x H (cm) = 63 X 45 X 115
Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 360V – 460V
Điện áp ra: 3 Phase 4 dây 380V ± 2%

ổn áp NL 460V  60KVA

NEW 2088 – NL 460V– 60KVA
D x W x H (cm) = 80 X 44 X 134
Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 360V – 460V
Điện áp ra: 3 Phase 4 dây 380V ± 2%

ổn áp NL 460V 75KVA

NEW 2088 – NL 460V– 75KVA
D x W x H (cm) = 80 X 44 X 134
Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 360V – 460V
Điện áp ra: 3 Phase 4 dây 380V ± 2%

ổn áp NL 460V 80KVA

NEW 2088 – NL 460V– 80KVA
D x W x H (cm) = 80 X 44 X 134
Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 360V – 460V
Điện áp ra: 3 Phase 4 dây 380V ± 2%

ổn áp NL 460V 100KVA

NEW 2088 – NL 460V– 100KVA
D x W x H (cm) = 95 X 68 X 128
Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 360V – 460V
Điện áp ra: 3 Phase 4 dây 380V ± 2%

ổn áp NL 460V 120KVA

NEW 2088 – NL 460V– 120KVA
D x W x H (cm) = 95 X 68 X 128
Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 360V – 460V
Điện áp ra: 3 Phase 4 dây 380V ± 2%

ổn áp NL 460V 150KVA

NEW 2088 – NL 460V– 150KVA
D x W x H (cm) = 95 X 68 X 132
Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 360V – 460V
Điện áp ra: 3 Phase 4 dây 380V ± 2%

ổn áp NL 460V 180KVA

NEW 2088 – NL 460V– 180KVA
D x W x H (cm) = 95 X 68 X 132
Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 360V – 460V
Điện áp ra: 3 Phase 4 dây 380V ± 2%

ổn áp NL 460V 200KVA

NEW 2088 – NL 460V– 200KVA
D x W x H (cm) = 105 X 86 X 160
Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 360V – 460V
Điện áp ra: 3 Phase 4 dây 380V ± 2%

ổn áp NL 460V  250KVA

NEW 2088 – NL 460V– 250KVA
D x W x H (cm) = 105 X 86 X 160
Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 360V – 460V
Điện áp ra: 3 Phase 4 dây 380V ± 2%

ổn áp NL 460V 300KVA

NEW 2088 – NL 460V– 300KVA
D x W x H (cm) = 118 X 90 X 195
Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 360V – 460V
Điện áp ra: 3 Phase 4 dây 380V ± 2%

ổn áp NL 460V 400KVA

NEW 2088 – NL 460V– 400KVA
D x W x H (cm) = 118 X 90 X 195
Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 360V – 460V
Điện áp ra: 3 Phase 4 dây 380V ± 2%

ổn áp NL 460V 450KVA

NEW 2088 – NL 460V– 450KVA
D x W x H (cm) = 128 X 120 X 195
Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 360V – 460V
Điện áp ra: 3 Phase 4 dây 380V ± 2%

ổn áp NL 460V 500KVA

NEW 2088 – NL 460V– 500KVA
D x W x H (cm) = 128 X 120 X 195
Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 360V – 460V
Điện áp ra: 3 Phase 4 dây 380V ± 2%

ổn áp NL 460V 600KVA

NEW 2088 – NL 460V– 600KVA
D x W x H (cm) = 130 X 155 X 200
Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 360V – 460V
Điện áp ra: 3 Phase 4 dây 380V ± 2%

ổn áp NL 460V 700KVA

NEW 2088 – NL 460V– 700KVA
D x W x H (cm) = 130 X 155 X 200
Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 360V – 460V
Điện áp ra: 3 Phase 4 dây 380V ± 2%

ổn áp NL 460V 800KVA

NEW 2088 – NL 460V– 800KVA
D x W x H (cm) = 105 X 310 X 175
Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 360V – 460V
Điện áp ra: 3 Phase 4 dây 380V ± 2%

ổn áp NL 460V 1000KVA

NEW 2088 – NL 460V– 1000KVA
D x W x H (cm) = 120 X 410 X 185
Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 360V – 460V
Điện áp ra: 3 Phase 4 dây 380V ± 2%

ổn áp,mua máy ổn áp công nghiệp 3 phase new 2088 - 6 KVA

D x W x H (cm) = 41 X 32 X 69 

Điện áp : 260V 3 pha 4 dây - 430V 

on ap cong nghiep 3 phase,ổn áp công nghiệp 3 phase

D x W x H (cm) = 41 X 32 X 69

Điện áp : 260V 3 pha 4 dây - 430V

Mua cac loai may on ap cong nghiep 3 phase

D x W x H (cm) 48 X 40 X 78   

Điện áp : 260V 3 pha 4 dây - 430V

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 – 20KVA

D x W x H (cm) 48 X 40 X 78 

Điện áp : 260V 3 pha 4 dây - 430V 

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 – 25KVA

D x W x H (cm) = 48 X 40 X 78 

Điện áp: 3 Pha 4 dây 260V – 430V

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 - 30KVA

D x W x H (cm) = 60 X 45 X 104

Điện áp: 3 Pha 4 dây 260V – 430V

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 – 40KVA

D x W x H (cm) = 60 X 45 X 104

Điện áp: 3 Phase 4 dây 260V – 430V

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 - 45KVA

D x W x H (cm) = 63 X 45 X 115 

Điện áp: 3 Phase 4 dây 260V – 430V

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 – 50KVA

D x W x H (cm) = 63 X 45 X 115 

Điện áp: 3 Phase 4 dây 260V – 430V 

Đặt hàng online

Các trường hợp được đánh dấu * là bắt buộc