NHẬN THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG CỦA QUÝ KHÁCH.

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 - 60KVA

D x W x H (cm) = 80 x 44 x 134
Điện áp: 3 Phase 4 dây 320V – 420V
Điện áp ra: 3 Phase 4 dây 380V ± 2%

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 – 70KVA

D x W x H (cm) = 80 x 44 x 134
Điện áp: 3 Phase 4 dây 320V – 420V

Điện áp ra: 3 Phase 4 dây 380V ± 2%

NEW 2088 – 75KVA

D x W x H (cm) = 80 x 44 x 134
Điện áp : 3 Phase 4 dây 320V – 420V
Điện áp ra: 3 Phase 4 dây 380V ± 2%

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 – 80KVA

D x W x H (cm) = 80 x 44 x 134
Điện áp: 3 Phase 4 dây 320V – 420V
Điện áp ra: 3 Phase 4 dây 380V ± 2%

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 – 100KVA

D x W x H (cm) = 95 X 68 X 128
Điện áp: 3 Phase 4 dây 320V – 420V
Điện áp ra: 3 Phase 4 dây 380V ± 2%

NEW 2088 – 120KVA

D x W x H (cm) = 95 X 68 X 128
Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 320V – 420V
Điện áp ra: 3 Phase 4 dây 380V ± 2%

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 – 150KVA

D x W x H (cm) = 95 x 68 x 132
Điện áp: 3 Phase 4 dây 320V – 420V

NEW 2088 - 180KVA

D x W x H (cm) = 95 X 68 X 132
Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 320V – 420V
Điện áp ra: 3 Phase 4 dây 380V ± 2%

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 - 200KVA

D x W x H (cm) = 105 x 86 x 160
Điện áp: 3 Phase 4 dây 320V – 420V
Điện áp ra: 3 Phase 4 dây 380V ± 2%

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 - 250KVA

D x W x H (cm) = 105 x 86 x 160
Điện áp
: 3 Phase 4 dây 320V – 420V
Điện áp ra: 3 Phase 4 dây 380V ± 2%

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 - 300KVA

D x W x H (cm) = 118 X 90 X 195
Điện áp: 3 Phase 4 dây 320V – 420V
Điện áp ra: 3 Phase 4 dây 380V ± 2%

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 - 400KVA

D x W x H (cm) – 118 X 90 X 195
Đi ện áp:
 3 Phase 4 dây 320V – 420V
Điện áp ra: 3 Phase 4 dây 380V ± 2%

NEW 2088 – 450KVA

D x W x H (cm) – 128 X 120 X 195
Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 320V – 420V
Điện áp ra: 3 Phase 4 dây 380V ± 2%

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 - 500KVA

D x W x H (cm) – 128 X 120 X 195
Đi ện áp: 3 Phase 4 dây 320V – 420V
Điện áp ra: 3 Phase 4 dây 380V ± 2%

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 - 600KVA

D x W x H (cm) – 130 X 155 X 200
Điện áp: 3 Phase 4 dây 320V – 420V
Điện áp ra: 3 Phase 4 dây 380V ± 2%

NEW 2088 – 700KVA

D x W x H (cm) = 130 X 155 X 200
Điện áp ra: 3 Phase 4 dây 380V ± 2%
Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 320V – 420V

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 - 800KVA

D x W x H (cm) = 105 X 310 X 175
Điện áp
: 3 Phase 4 dây 320V – 420V
Điện áp ra: 3 Phase 4 dây 380V ± 2%

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 - 1000KVA

D x W x H (cm) = 120 X 410 X 185
Điện áp: 3 Phase 4 dây 320V – 420V
Điện áp ra: 3 Phase 4 dây 380V ± 2%

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 - 1250KVA

D x W x H (cm) = 130 x 440 x 220
Điện áp: 3 Phase 4 dây 320V – 420V
Điện áp ra: 3 Phase 4 dây 380V ± 2%

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 - 1500KVA

D x W x H (cm) = 130 x 440 x 246
Điện áp: 3 Phase 4 dây 320V – 420V
Điện áp ra: 3 Phase 4 dây 380V ± 2%

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 - 1800KVA

D x W x H (cm) = 140 x 568 x 220
Điện áp: 3 Phase 4 dây 320V – 420V
Điện áp ra: 3 Phase 4 dây 380V ± 2%

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 - 2000KVA

D x W x H (cm) = 150 x 586 x 250
Điện áp: 3 Phase 4 dây 320V – 420V
Điện áp ra: 3 Phase 4 dây 380V ± 2%

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 - 2500KVA

D x W x H (cm) = 150 x 568 x 284
Điện áp: 3 Phase 4 dây 320V – 420V
Điện áp ra: 3 Phase 4 dây 380V ± 2%

Đặt hàng online

Các trường hợp được đánh dấu * là bắt buộc