NHẬN THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG CỦA QUÝ KHÁCH.

I/ Nguyên lý hoạt động:  Khi có nguồn điện lưới cấp cho Timer1 và Timer1 sẽ điều chỉnh trong khoảng thời gian 0 – 60 giây, tự động đóng tiếp điểm thường hở K1 của Timer1 cấp nguồn cho (coil) Contactor điện lưới đóng để đưa điện ra tải (cho tất cả các thiết bị điện tử công nghiệp & thông tin viễn thông).

Đặt hàng online

Các trường hợp được đánh dấu * là bắt buộc