NHẬN THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG CỦA QUÝ KHÁCH.

NEW 2088 – 120KVA

D x W x H (cm) = 95 X 68 X 128 
Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 320V – 420V 
Điện áp ra: 3 Phase 4 dây 380V ± 2% 

NEW 2088 – 120KVA

NEW 2088 – 120KVA
D x W x H (cm) = 95 X 68 X 128  
Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 260V – 430V  

NEW 2088 - 150KVA

NEW 2088 - 150KVA
D x W x H (cm) = 95 x 68 x 132
Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 260V – 430V  

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 – 150KVA

D x W x H (cm) = 95 x 68 x 132 

Điện áp: 3 Phase 4 dây 320V – 420V

NEW 2088 - 180KVA

D x W x H (cm) = 95 X 68 X 132
Điện áp ra: 3 Phase 4 dây 380V ± 2%

ổn áp,onap,on ap

D x W x H (cm) = 35 X 25 X 33 

Điện áp vào: 40V – 240V, 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V.

Điện áp ra: 110V, 220V ±3% 

Ổn áp 5KVA 1 Pha,on ap,ổn áp,onap,on ap dung NEW 2088 - 5KVA

D x W x H (cm) = 35 x 25 x 33

Điện áp vào: 40V – 240V, 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V.

Điện áp ra: 110V, 220V ±3%

on ap hansinco,ổn áp hansinco,onap hansinco, on ap dung NEW 2088 - 6KVA

D x W x H (cm) = 35 x 25 x 33  

Điện áp vào: 40V – 240V, 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V.

Điện áp ra: 110V, 220V ±3%

onap,ổn áp,on ap, on ap NEW 2088 – 7KVA

D x W x H (cm) = 35 X 25 X 33 

Điện áp vào: 40V – 240V, 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V.

Điện áp ra: 110V, 220V±3%

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 - 200KVA

D x W x H (cm) = 105 x 86 x 160

Điện áp: 3 Phase 4 dây 320V – 420V

onap,ổn áp,on ap, on ap NEW 2088 – 7.5KVA
D x W x H (cm) = 39 X 26X 38
Điện áp vào
: 40V – 240V, 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V.
Điện áp ra: 110V, 220V ±3% 
Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 - 250KVA

D x W x H (cm) = 105 x 86 x 160

Điện áp: 3 Phase 4 dây 320V – 420V

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 - 300KVA

D x W x H (cm) = 118 X 90 X 195

Điện áp: 3 Phase 4 dây 320V – 420V

ổn áp,on ap dung  new 2008 - 8kva

D x W x H (cm) = 42 X 27 X 47  

Điện áp vào: 40V – 240V, 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V.

Điện áp ra: 110V, 220V ±3%  

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 - 400KVA

D x W x H (cm) – 118 X 90 X 195

Đi ện áp: 3 Phase 4 dây 320V – 420V

NEW 2088 – 450KVA

D x W x H (cm) – 128 X 120 X 195
Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 320V – 420V 

ổn áp, on ap

D x W x H (cm) = 42 X 27 X 47 

Điện áp vào: 40V – 240V, 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V.

Điện áp ra: 110V, 220V ±3%

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 - 500KVA

D x W x H (cm) – 128 X 120 X 195 

Đi ện áp: 3 Phase 4 dây 320V – 420V

Ổn áp đứng NEW 2088 - 10KVA WHEEL

D x W x H (cm) = 42 X 27 X 52

Điện áp vào: 40V – 240V, 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V.

Điện áp ra: 110V, 220V ±3%

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 - 600KVA

D x W x H (cm) – 130 X 155 X 200  

Điện áp: 3 Phase 4 dây 320V – 420V

Ổn áp đứng NEW 2088 - 15KVA

D x W x H (cm) = 44 X 29 X 59

Điện áp vào: 40V – 240V, 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V.

Điện áp ra: 110V, 220V ±3%

NEW 2088 – 700KVA

D x W x H (cm) = 130 X 155 X 200 
Điện áp ra: 3 Phase 4 dây 380V ± 2% 

Ổn áp đứng NEW 2088 - 20KVA

D x W x H (cm) = 53 X 40 X 73

Điện áp vào: 40V – 240V, 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V.

Điện áp ra: 110V, 220V ±3%

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 - 800KVA

D x W x H (cm) = 105 X 310 X 175 

Điện áp: 3 Phase 4 dây 320V – 420V

mua ổn áp|Ốn áp đứng NEW 2088 - 25KVA

D x W x H (cm) = 60 x 43 x 80

Điện áp vào: 40V – 240V, 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V.

Điện áp ra: 110V, 220V ±3%

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 - 1000KVA

D x W x H (cm) = 120 X 410 X 185 

Điện áp: 3 Phase 4 dây 320V – 420V

ổn áp,cung cấp ổn áp công nghiệp

D x W x H (cm) = 60 x 43 x 80

Điện áp vào: 40V – 240V, 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V.

Điện áp ra: 110V, 220V ±3%

may on ap cong nghiep 1 pha|máy ổn áp công nghiệp 1pha|may on ap cong nghiep 1 pha NEW 2088 – 40KVA

D x W x H (cm) = 52 x 44 x 82

Điện áp vào: 90V – 240V

Điện áp ra: 110V – 220V ±3%

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 - 1250KVA

D x W x H (cm) = 130 x 440 x 220

Điện áp: 3 Phase 4 dây 320V – 420V

mua cac loai may on ap cong nghiep 1 pha|mua các loại máy ổn áp công nghiệp 1 pha|may on ap cong nghiep 1 pha NEW 2088 - 50KVA

D x W x H (cm) = 63 X 45 X 115

Điện áp vào: 90V – 240V

Điện áp ra: 110V – 220V ±3%

Đặt hàng online

Các trường hợp được đánh dấu * là bắt buộc