NHẬN THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG CỦA QUÝ KHÁCH.

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 - 45KVA

D x W x H (cm) = 62 x 44 x 112

Điện áp: 3 Phase 4 dây 260V – 430V

onap,ổn áp,on ap, on ap NEW 2088 – 7KVA

D x W x H (cm) = 35 x 24 x 33

Điện áp vào: 40V – 240V, 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V.

Điện áp ra: 110V, 220V±3%

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 – 50KVA

D x W x H (cm) = 62 x 44 x 112

Điện áp: 3 Phase 4 dây 260V – 430V

onap,ổn áp,on ap, on ap NEW 2088 – 7.5KVA
D x W x H (cm) = 35 x 24 x 33
Điện áp vào
: 40V – 240V, 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V.
Điện áp ra: 110V, 220V ±3% 
NEW 2088 - 60KVA

NEW 2088 - 60KVA
D x W x H (cm) = 80 x 44 x 134
Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 260V – 430V 

ổn áp,on ap dung  new 2008 - 8kva

D x W x H (cm) = 37 x 27 x 45

Điện áp vào: 40V – 240V, 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V.

Điện áp ra: 110V, 220V ±3%

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 - 60KVA

D x W x H (cm) = 80 x 44 x 134

Điện áp: 3 Phase 4 dây 320V – 420V

Ổn áp đứng NEW 2088 - 10KVA WHEEL

D x W x H (cm) = 37 x 27 x 51

Điện áp vào: 40V – 240V, 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V.

Điện áp ra: 110V, 220V ±3%

ổn áp, on ap

D x W x H (cm) = 37 x 27 x 45

Điện áp vào: 40V – 240V, 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V.

Điện áp ra: 110V, 220V ±3%

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 – 70KVA

D x W x H (cm) = 80 x 44 x 134 
Điện áp: 3 Phase 4 dây 320V – 420V  

NEW 2088 – 75KVA

D x W x H (cm) = 80 x 44 x 134 
Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 320V – 420V  

Ổn áp đứng NEW 2088 - 15KVA

D x W x H (cm) = 41 x 37 x 67

Điện áp vào: 40V – 240V, 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V.

Điện áp ra: 110V, 220V ±3%

NEW 2088 - 75KVA

NEW 2088 - 75KVA
D x W x H (cm) = 80 x 44 x 134

Ổn áp đứng NEW 2088 - 20KVA

D x W x H (cm) = 47 x 40 x 73

Điện áp vào: 40V – 240V, 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V.

Điện áp ra: 110V, 220V ±3%

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 – 80KVA

D x W x H (cm) = 80 x 44 x 134

Điện áp: 3 Phase 4 dây 320V – 420V

mua ổn áp|Ốn áp đứng NEW 2088 - 25KVA

D x W x H (cm) = 50 x 43 x 80

Điện áp vào: 40V – 240V, 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V.

Điện áp ra: 110V, 220V ±3%

NEW 2088 – 100KVA

NEW 2088 – 100KVA
D x W x H (cm) = 90 x 68 x 130
Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 260V – 430V   

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 – 100KVA

D x W x H (cm) = 90 x 68 x 130

Điện áp: 3 Phase 4 dây 320V – 420V

ổn áp,cung cấp ổn áp công nghiệp

D x W x H (cm) = 50 x 43 x 80

Điện áp vào: 40V – 240V, 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V.

Điện áp ra: 110V, 220V ±3%

NEW 2088 – 120KVA

D x W x H (cm) = 90 x 68 x 130
Điện áp ra: 3 Phase 4 dây 380V ± 2% 

NEW 2088 – 120KVA

NEW 2088 – 120KVA
D x W x H (cm) = 90 x 68 x 130
Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 260V – 430V  

NEW 2088 - 150KVA

NEW 2088 - 150KVA
D x W x H (cm) = 90 x 68 x 145
Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 260V – 430V  

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 – 150KVA

D x W x H (cm) = 90 x 68 x 145

Điện áp: 3 Phase 4 dây 320V – 420V

NEW 2088 - 180KVA

D x W x H (cm) = 95 x 68 x 145
Điện áp ra: 3 Phase 4 dây 380V ± 2%

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 - 200KVA

D x W x H (cm) = 105 x 86 x 160

Điện áp: 3 Phase 4 dây 320V – 420V

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 - 250KVA

D x W x H (cm) = 105 x 86 x 160

Điện áp: 3 Phase 4 dây 320V – 420V

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 - 300KVA

D x W x H (cm) = 105 x 86 x 195

Điện áp: 3 Phase 4 dây 320V – 420V

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 - 400KVA

D x W x H (cm) – 135 x 120 x 195

Đi ện áp: 3 Phase 4 dây 320V – 420V

NEW 2088 – 450KVA

D x W x H (cm) – 120 x 135 x 195
Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 320V – 420V 

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 - 500KVA

D x W x H (cm) – 120 x 135 x 195

Đi ện áp: 3 Phase 4 dây 320V – 420V

Đặt hàng online

Các trường hợp được đánh dấu * là bắt buộc