NHẬN THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG CỦA QUÝ KHÁCH.

Biến áp khô cách ly

D x W x H (cm) = 110 x 110 x 145
Điện áp vào: 380V
Điện áp ra: 200 – 220V

BIẾN ÁP TỰ NGẪU 3P 560KVA

D x W x H (cm) = 130 X 150 X 160
Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380 V(hoặc vào 220 V ra 380 V)
Điện áp ra: 3 FA 4 dây 220V, 200V

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 – 40KVA

D x W x H (cm) = 60 X 45 X 104
Điện áp: 3 Phase 4 dây 260V – 430V

Máy sạc bình tăng giảm AC - DC

D x W x H (cm) = 41 X 40 X 50
Điện áp vào: 220V AC
Điện áp ra: 12V DC

D x W x H (cm) = 100 X 88 X 128 
Điện áp vào: 380V
Điện áp ra: 200 – 220V

BIẾN ÁP TỰ NGẪU 3P 500KVA

D x W x H (cm) = 92X 88 X 130
Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380 V(hoặc vào 220 V ra 380 V)
Điện áp ra: 3 FA 4 dây 220V, 200V

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 - 45KVA

D x W x H (cm) = 63 X 45 X 115
Điện áp: 3 Phase 4 dây 260V – 430V

BIẾN ÁP CL 3P 180KVA

BAI 180 KVA
D x W x H (cm) = 100 X 88 X 102  
Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380V (hoặc 3 FA 3 dây 380V)

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 – 50KVA

D x W x H (cm) = 63 X 45 X 115
Điện áp: 3 Phase 4 dây 260V – 430V

NEW 2088 - 60KVA

NEW 2088 - 60KVA
D x W x H (cm) = 80 x 44 x 134
Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 260V – 430V

Máy sạc bình tăng giảm 120A SB – 120 A

D x W x H (cm) = 41 X 40 X 50 
Điện áp vào: 220V AC 
Điện áp ra: 12V DC – 24V DC- 36V DC – 48V DC  

BIẾN ÁP CL 3P 160KVA

BAI 160 KVA
D x W x H (cm) = 100 X 88 X 102  
Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380V (hoặc 3 FA 3 dây 380V)

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 - 60KVA

D x W x H (cm) = 80 x 44 x 134
Điện áp: 3 Phase 4 dây 320V – 420V
Điện áp ra: 3 Phase 4 dây 380V ± 2%

SẠC BÌNH TĂNG GIẢM  SB – 150 A

SẠC BÌNH TĂNG GIẢM
SB – 150 A
D x W x H (cm) = 41 X 40 X 50 

Biến áp khô cách ly

D x W x H (cm) = 100 X 88 X 102
Điện áp vào: 380V
Điện áp ra: 200 – 220V

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 – 70KVA

D x W x H (cm) = 80 x 44 x 134
Điện áp: 3 Phase 4 dây 320V – 420V

Điện áp ra: 3 Phase 4 dây 380V ± 2%

NEW 2088 – 75KVA

D x W x H (cm) = 80 x 44 x 134
Điện áp : 3 Phase 4 dây 320V – 420V
Điện áp ra: 3 Phase 4 dây 380V ± 2%

NEW 2088 - 75KVA

NEW 2088 - 75KVA
D x W x H (cm) = 80 x 44 x 134
Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 260V – 430V

Biến áp khô cách ly

D x W x H (cm) = 87 X 88 X 102
Điện áp vào: 380V
Điện áp ra: 200 – 220V

Biến áp khô cách ly

D x W x H (cm) = 61 X 61 X 75
Điện áp vào: 380V
Điện áp ra: 200 – 220V 

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 – 80KVA

D x W x H (cm) = 80 x 44 x 134
Điện áp: 3 Phase 4 dây 320V – 420V
Điện áp ra: 3 Phase 4 dây 380V ± 2%

NEW 2088 – 100KVA

NEW 2088 – 100KVA
D x W x H (cm) = 95 X 68 X 128
Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 260V – 430V

D x W x H (cm) = 61 X 61 X 75 
Điện áp vào: 380V
Điện áp ra: 200 – 220V

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 – 100KVA

D x W x H (cm) = 95 X 68 X 128
Điện áp: 3 Phase 4 dây 320V – 420V
Điện áp ra: 3 Phase 4 dây 380V ± 2%

NEW 2088 – 120KVA

D x W x H (cm) = 95 X 68 X 128
Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 320V – 420V
Điện áp ra: 3 Phase 4 dây 380V ± 2%

NEW 2088 – 120KVA

NEW 2088 – 120KVA
D x W x H (cm) = 95 X 68 X 128
Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 260V – 430V

Biến áp khô cách ly

D x W x H (cm) = 56 x 56 x 68
Điện áp vào: 380V
Điện áp ra: 200V – 220V 

NEW 2088 - 150KVA

NEW 2088 - 150KVA
D x W x H (cm) = 95 x 68 x 132
Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 260V – 430V

Biến áp khô cách ly - BAI 20 KVA

Biến áp khô cách ly - BAI 20 KVA

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 – 150KVA

D x W x H (cm) = 95 x 68 x 132
Điện áp: 3 Phase 4 dây 320V – 420V

Đặt hàng online

Các trường hợp được đánh dấu * là bắt buộc