NHẬN THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG CỦA QUÝ KHÁCH.

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 - 600KVA

D x W x H (cm) – 120 x 135 x 195

Điện áp: 3 Phase 4 dây 320V – 420V

NEW 2088 – 700KVA

D x W x H (cm) = 120 x 310 x 175 
Điện áp ra: 3 Phase 4 dây 380V ± 2% 

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 - 800KVA

D x W x H (cm) = 120 x 440 x 180

Điện áp: 3 Phase 4 dây 320V – 420V

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 - 1000KVA

D x W x H (cm) = 130 x 440 x 180

Điện áp: 3 Phase 4 dây 320V – 420V

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 - 1200KVA

D x W x H (cm) = 130 x 440 x 220

Điện áp: 3 Phase 4 dây 320V – 420V

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 - 1250KVA

D x W x H (cm) = 130 x 440 x 220

Điện áp: 3 Phase 4 dây 320V – 420V

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 - 1500KVA

D x W x H (cm) = 130 x 440 x 246

Điện áp: 3 Phase 4 dây 320V – 420V

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 - 1800KVA

D x W x H (cm) = 140 x 568 x 220

Điện áp: 3 Phase 4 dây 320V – 420V

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 - 2000KVA

D x W x H (cm) = 150 x 568 x 250

Điện áp: 3 Phase 4 dây 320V – 420V

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 - 2500KVA

D x W x H (cm) = 150 x 568 x 284

Điện áp: 3 Phase 4 dây 320V – 420V

Đặt hàng online

Các trường hợp được đánh dấu * là bắt buộc