NHẬN THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG CỦA QUÝ KHÁCH.

NEW 2088 – 700KVA

D x W x H (cm) = 130 X 155 X 200 
Điện áp ra: 3 Phase 4 dây 380V ± 2% 

Ổn áp đứng NEW 2088 - 20KVA

D x W x H (cm) = 53 X 40 X 73

Điện áp vào: 40V – 240V, 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V.

Điện áp ra: 110V, 220V ±3%

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 - 800KVA

D x W x H (cm) = 105 X 310 X 175 

Điện áp: 3 Phase 4 dây 320V – 420V

mua ổn áp|Ốn áp đứng NEW 2088 - 25KVA

D x W x H (cm) = 60 x 43 x 80

Điện áp vào: 40V – 240V, 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V.

Điện áp ra: 110V, 220V ±3%

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 - 1000KVA

D x W x H (cm) = 120 X 410 X 185 

Điện áp: 3 Phase 4 dây 320V – 420V

ổn áp,cung cấp ổn áp công nghiệp

D x W x H (cm) = 60 x 43 x 80

Điện áp vào: 40V – 240V, 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V.

Điện áp ra: 110V, 220V ±3%

may on ap cong nghiep 1 pha|máy ổn áp công nghiệp 1pha|may on ap cong nghiep 1 pha NEW 2088 – 40KVA

D x W x H (cm) = 52 x 44 x 82

Điện áp vào: 90V – 240V

Điện áp ra: 110V – 220V ±3%

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 - 1250KVA

D x W x H (cm) = 130 x 440 x 220

Điện áp: 3 Phase 4 dây 320V – 420V

mua cac loai may on ap cong nghiep 1 pha|mua các loại máy ổn áp công nghiệp 1 pha|may on ap cong nghiep 1 pha NEW 2088 - 50KVA

D x W x H (cm) = 63 X 45 X 115

Điện áp vào: 90V – 240V

Điện áp ra: 110V – 220V ±3%

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 - 1500KVA

D x W x H (cm) = 130 x 440 x 246

Điện áp: 3 Phase 4 dây 320V – 420V

cac loai on ap cong nghiep 1 pha|các loại ổn áp công nghiệp 1 pha|on ap cong nghiep 1 pha NEW 2088 – 60KVA

D x W x H (cm) = 63 X 45 X 115

Điện áp vào: 90V – 240V

Điện áp ra: 110V – 220V ±3%

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 - 1800KVA

D x W x H (cm) = 140 x 568 x 220

Điện áp: 3 Phase 4 dây 320V – 420V

on ap bien ap cong nghiep|ổn áp biến áp công nghiệp|on ap 1 pha NEW 2088 - 80KVA

D x W x H (cm) = 82 X 55 X 139

Điện áp vào: 90V – 240V

Điện áp ra: 220V ±3%

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 - 2000KVA

D x W x H (cm) = 150 x 586 x 250

Điện áp: 3 Phase 4 dây 320V – 420V 

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 - 2500KVA

D x W x H (cm) = 150 x 568 x 284

Điện áp: 3 Phase 4 dây 320V – 420V

Máy Công Nghiệp 1 Phase NEW 2088 – 100KVA

D x W x H (cm) = 81 x 52 x 156

Điện áp vào: 90V – 240V

Điện áp ra: 220V ±3%

Máy Công Nghiệp 1 Phase NEW 2088 – 120KVA

D x W x H (cm) = 81 x 52 x 156

Điện áp vào: 90V – 240V

Điện áp ra: 220V ±3%

NEW 2088 - 150KVA

D x W x H (cm) =

Điện áp vào:

Điện áp ra:

Đặt hàng online

Các trường hợp được đánh dấu * là bắt buộc