NHẬN THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG CỦA QUÝ KHÁCH.

BIẾN ÁP TRẦN CÁCH LY 3 PHA 6KVA

D x W x H (cm) = 18 x 25 x 26
Kích thước bắt ốc (Ø 8) trong tủ điện D x W : 12 X 21
Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380V(,400V) 
Điện áp ra: 3 FA 4 dây 200V – 220V 
Tần số 50/60Hz 

BIẾN ÁP TRẦN CÁCH LY 3 PHA 8KVA

D x W x H (cm) = 20 x 25 x 26
Kích thước bắt ốc (Ø 8) trong tủ điện D x W : 14 X 21
Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380V(,400V) 
Điện áp ra: 3 FA 4 dây 200V – 220V 
Tần số 50/60Hz 

BIẾN ÁP TRẦN CÁCH LY 3 PHA 10KVA

D x W x H (cm) = 22 x 25 x 26
Kích thước bắt ốc (Ø 8) trong tủ điện D x W : 16 X 21
Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380V(,400V) 
Điện áp ra: 3 FA 4 dây 200V – 220V 
Tần số 50/60Hz 

BIẾN ÁP TRẦN CÁCH LY 3 PHA 12KVA

D x W x H (cm) = 24 x 25 x 26
Kích thước bắt ốc (Ø 8) trong tủ điện D x W : 18 X 21
Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380V(,400V) 
Điện áp ra: 3 FA 4 dây 200V – 220V 
Tần số 50/60Hz 

BIẾN ÁP TRẦN CÁCH LY 3 PHA 15KVA

D x W x H (cm) = 25 x 25 x 26
Kích thước bắt ốc (Ø 8) trong tủ điện D x W : 17 X 21
Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380V(,400V) 
Điện áp ra: 3 FA 4 dây 200V – 220V 
Tần số 50/60Hz 

BIẾN ÁP TRẦN CÁCH LY 3 PHA 20KVA

D x W x H (cm) = 29 x 25 x 26
Kích thước bắt ốc (Ø 8) trong tủ điện D x W : 21 X 21
Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380V(,400V) 
Điện áp ra: 3 FA 4 dây 200V – 220V 
Tần số 50/60Hz 

BIẾN ÁP TRẦN CÁCH LY 3 PHA 25KVA

D x W x H (cm) = 33 x 25 x 26
Kích thước bắt ốc (Ø 8) trong tủ điện D x W : 25 X 21
Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380V(,400V) 
Điện áp ra: 3 FA 4 dây 200V – 220V 
Tần số 50/60Hz 

Máy sạc bình tăng giảm

D x W x H (cm) = 19 X 15 X 11 
Điện áp vào: 220V AC
Điện áp ra: 12V DC

BIẾN ÁP TRẦN CÁCH LY 3 PHA 30KVA

D x W x H (cm) = 40 x 25 x 26
Kích thước bắt ốc (Ø 8) trong tủ điện D x W : 32 X 21
Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380V(,400V) 
Điện áp ra: 3 FA 4 dây 200V – 220V 
Tần số 50/60Hz 

Biến áp khô cách ly

D x W x H (cm) = 130 x 150 x 160
Điện áp vào: 380V
Điện áp ra: 200 – 220V

Biến áp khô cách ly

D x W x H (cm) = 110 x 110 x 145
Điện áp vào: 380V
Điện áp ra: 200 – 220V

Biến áp khô cách ly

D x W x H (cm) = 110 x 110 x 145
Điện áp vào: 380V
Điện áp ra: 200 – 220V

D x W x H (cm) = 100 X 88 X 128 
Điện áp vào: 380V
Điện áp ra: 200 – 220V

Biến áp khô cách ly

D x W x H (cm) = 100 X 88 X 102
Điện áp vào: 380V
Điện áp ra: 200 – 220V

Biến áp khô cách ly

D x W x H (cm) = 87 X 88 X 102
Điện áp vào: 380V
Điện áp ra: 200 – 220V

Biến áp khô cách ly

D x W x H (cm) = 61 X 61 X 75
Điện áp vào: 380V
Điện áp ra: 200 – 220V 

D x W x H (cm) = 61 X 61 X 75 
Điện áp vào: 380V
Điện áp ra: 200 – 220V

Biến áp khô cách ly

D x W x H (cm) = 56 x 56 x 68
Điện áp vào: 380V
Điện áp ra: 200V – 220V 

D x W x H (cm) = 12 x 18 x 16
Điện áp vào: 220V
Điệp áp ra: 24V – 48V

Kích thước: Cao 10cm x 16cm
Điện áp vào: 380V - 220V
Điệp áp ra: 24V - 48V

D x W x H (cm) = 10 x 18 x 16
Điện áp vào: 220V
Điệp áp ra: 24V – 48V

Kích thước: Cao 8cm x 16cm
Điện áp vào: 380V - 220V
Điệp áp ra: 24V – 48V

D x W x H (cm) = 20 x 15 x 16
Điện áp vào:  220V
Điệp áp ra: 24V – 48V

D x W x H (cm) = 12 x 15 x 16
Điện áp vào: 220V
Điệp áp ra: 24V – 48V

Kích thước: Cao 7cm x 14,5cm
Điện áp vào: 380V – 220V
Điệp áp ra: 24V – 48V

D x W x H (cm) = 14 x 12 x 12
Điện áp vào: 220V
Điệp áp ra: 24V – 48V

D x W x H (cm) = 100 x 120 x 100
Điện áp vào: 400V
Điệp áp ra: 220V

D x W x H (cm) = 60 x 120 x 100
Điện áp vào: 400V
Điệp áp ra: 173V

D x W x H (cm) = 500 x 120 x 100
Điện áp vào: 400V
Điệp áp ra: 460V

D x W x H (cm) = 10 x 12 x 12
Điện áp vào: 220V
Điệp áp ra: 24V – 48V

Đặt hàng online

Các trường hợp được đánh dấu * là bắt buộc