Sample Page

Tổng giá trị tiêu dùng  < 20 triệu VNĐ

Tích lũy S-Coin

Tích lũy 5% giá trị hóa đơn mua hàng tại Sixfini khi là thành viên hạng Silver

Ưu đãi sinh nhật

Tích lũy 10% giá trị hóa đơn mua hàng tại Sixfini khi là thành viên hạng Silver

Ưu đãi hàng tháng

Mỗi tháng Sixfini sẽ có những ưu đãi hấp dẫn cho thành viên hạng Silver trong mục “Ưu đãi của tôi”

Ưu đãi đặc quyền

Tiết kiệm nhiều hơn với những ưu đãi đặc quyền dành riêng cho hạng Silver