NHẬN THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG CỦA QUÝ KHÁCH.

D x W x H (cm) = 26 x 36,5 x 36,5 Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380 V(hoặc vào 220 V ra 380 V)
D x W x H (cm) = 26 x 36,5 x 36,5 Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380 V(hoặc vào 220 V ra 380 V)
D x W x H (cm) = 33 x 38 x 46 Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380 V(hoặc vào 220 V ra 380 V)
D x W x H (cm) = 51 x 51 x 59 Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380 V(hoặc vào 220 V ra 380 V)
D x W x H (cm) = 56 x 56 x 68 Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380 V(hoặc vào 220 V ra 380 V)
D x W x H (cm) = 56 x 56 x 68 Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380 V(hoặc vào 220 V ra 380 V)
D x W x H (cm) = 56 x 56 x 68 Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380 V(hoặc vào 220 V ra 380 V)
D x W x H (cm) = 61 x 61 x 75 Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380 V(hoặc vào 220 V ra 380 V)
D x W x H (cm) = 61 x 61 x 75 Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380 V(hoặc vào 220 V ra 380 V)
D x W x H (cm) = 61 x 61 x 75 Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380 V(hoặc vào 220 V ra 380 V)
D x W x H (cm) = 77 x 71 x 90 Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380 V(hoặc vào 220 V ra 380 V)
D x W x H (cm) = 89 x 81 x 96 Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380 V(hoặc vào 220 V ra 380 V)
D x W x H (cm) = 82 x 88 x 102 Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380 V(hoặc vào 220 V ra 380 V)
D x W x H (cm) = 95 x 88 x 128 Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380 V(hoặc vào 220 V ra 380 V)
D x W x H (cm) = 95 x 88 x 128 Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380 V(hoặc vào 220 V ra 380 V)
D x W x H (cm) = 88 x 92 x 130 Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380 V(hoặc vào 220 V ra 380 V)
D x W x H (cm) = 92 x 88 x 130 Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380 V(hoặc vào 220 V ra 380 V)
D x W x H (cm) = 110 x 110 x 145 Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380 V(hoặc vào 220 V ra 380 V)

Đặt hàng online

Các trường hợp được đánh dấu * là bắt buộc