NHẬN THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG CỦA QUÝ KHÁCH.

on ap cong nghiep 3 phase|máy ổn áp công nghiệp 3 phase|may cong nghiep 3 phase
Máy ổn áp công nghiệp 3 phase. Có hệ thống tự động cắt điện khi điện áp quá cao.Có hệ thống bảo vệ dòng, chống sốc điện áp. Có hệ thống bảo vệ mất phase chạm phase
on ap cong nghiep 3 phase,ổn áp công nghiệp 3 phase
Nhận tư vấn thiết kế các loại máy ổn áp công nghiệp 3 pha, hàng việt nam chất lượng cao, giá rẻ, bảo hành dài hạn. Chỉ có tại Ổn áp biến áp Hansinco
Mua cac loai may on ap cong nghiep 3 phase|mua các loại máy ổn áp công nghiệp 3 phase
Bạn cần mua các loại máy ổn áp công nghiệp 3 pha. Tại Hansinco với mục đích bảo vệ an toàn các thiết bị của quý khách khi đang sử dụng khi có sự cố về nguồn điện...
mua may on ap cong nghiep 3 pha chat luong cao|mua máy ổn áp công nghiệp 3 phase chất lượng cao
Mua máy ổn áp công nghiệp 3 phase chất lượng cao với kích thước D x W x H (cm) = 42 x 39 x 77, Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 260V – 430V...
D x W x H (cm) = 44 x 42 x 87 Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 260V – 430V
D x W x H (cm) = 56 x 44 x 102 Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 260V – 430V
D x W x H (cm) = 56 x 44 x 102 Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 260V – 430V
D x W x H (cm) = 62 x 44 x 112 Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 260V – 430V
D x W x H (cm) = 62 x 44 x 112 Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 260V – 430V
D x W x H (cm) = 80 x 44 x 134 Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 320V – 420V
D x W x H (cm) = 80 x 44 x 134 Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 320V – 420V
D x W x H (cm) = 80 x 44 x 134 Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 320V – 420V
D x W x H (cm) = 90 x 68 x 130 Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 320V – 420V
D x W x H (cm) = 90 x 68 x 145 Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 320V – 420V
D x W x H (cm) = 105 x 86 x 160 Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 320V – 420V
NEW 2088 - 250KVA
D x W x H (cm) = 105 x 86 x 195 Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 320V – 420V
NEW 2088 - 400KVA
D x W x H (cm) – 105 x 320 x 180 Đi ện áp vào: 3 Phase 4 dây 320V – 420V
D x W x H (cm) – 105 x 320 x 180 Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 320V – 420V
D x W x H (cm) = 120 x 440 x 180 Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 320V – 420V
D x W x H (cm) = 130 x 440 x 180 Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 320V – 420V
D x W x H (cm) = 130 x 440 x 220 Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 320V – 420V
D x W x H (cm) = 130 x 440 x 220 Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 320V – 420V
D x W x H (cm) = 130 x 440 x 246 Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 320V – 420V
D x W x H (cm) = 140 x 568 x 220 Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 320V – 420V
D x W x H (cm) = 150 x 568 x 250 Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 320V – 420V
D x W x H (cm) = 150 x 568 x 284 Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 320V – 420V

Đặt hàng online

Các trường hợp được đánh dấu * là bắt buộc