NHẬN THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG CỦA QUÝ KHÁCH.

mua ổn áp giá rẻ

D x W x H (cm) = 18 X 16 X 14 

Điện áp vào: 220V (hoặc 110 V)

Điện áp ra: 100V – 110V

BIẾN ÁP TRẦN CÁCH LY 1 PHA 1KVA

D x W x H (cm) = 12 x 15 x 15
Kích thước bắt ốc (Ø 8) trong tủ điện D x W : 8 X 11
Điện áp vào: 1 FA 2 dây 380V(,400V) 
Điện áp ra: 1 FA 2 dây 200V – 220V  
Tần số 50/60Hz 

ổn áp Biến điện dân dụng B – 500VA

D x W x H (cm) = 15 X 13 X 10 

Điện áp vào: 220V (hoặc 110 V)

Điện áp ra: 100V – 110V

BIẾN ÁP TRẦN CÁCH LY 1 PHA 1.5KVA

D x W x H (cm) = 14 x 15 x 15
Kích thước bắt ốc (Ø 8) trong tủ điện D x W : 10 X 11
Điện áp vào: 1 FA 2 dây 380V(,400V) 
Điện áp ra: 1 FA 2 dây 200V – 220V  
Tần số 50/60Hz 

Máy đổi điện DC - AC

D x W x H (cm) = 41 X 25 X 34
Điện áp vào: 12V DC
Điện áp ra: 110V –  220V AC 

BIẾN ÁP TRẦN CÁCH LY 1 PHA 2KVA

D x W x H (cm) = 16 x 15 x 15
Kích thước bắt ốc (Ø 8) trong tủ điện D x W : 12 X 11
Điện áp vào: 1 FA 2 dây 380V(,400V) 
Điện áp ra: 1 FA 2 dây 200V – 220V 
Tần số 50/60Hz

Máy nạp bìnhMáy đổi điện DC - AC

D x W x H (cm) = 43 X 28 X 21 
Điện áp vào: 24V DC
Điện áp ra: 110V –  220V AC

BIẾN ÁP TRẦN CÁCH LY 1 PHA 3KVA

D x W x H (cm) = 15 x 21 x 21 
Kích thước bắt ốc (Ø 8) trong tủ điện D x W : 11 X 17
Điện áp vào: 1 FA 2 dây 380V(,400V) 
Điện áp ra: 1 FA 2 dây 200V – 220V  
Tần số 50/60Hz

Máy đổi điện DC - AC

D x W x H (cm) = 43 X 28 X 21 
Điện áp vào: 12V DC
Điện áp ra: 110V –  220V AC

BIẾN ÁP TRẦN CÁCH LY 3 PHA 4KVA

D x W x H (cm) = 16 x 21 x 21
Kích thước bắt ốc (Ø 8) trong tủ điện D x W : 12 X 17 
Điện áp vào: 1 FA 2 dây 380V(,400V) 
Điện áp ra: 1 FA 2 dây 200V – 220V 
Tần số 50/60Hz

Máy đổi điện DC - AC

D x W x H (cm) = 36 X 24 X 16 
Điện áp vào: 24V DC
Điện áp ra: 110V –  220V AC

BIẾN ÁP TRẦN CÁCH LY 3 PHA 5KVA

D x W x H (cm) = 17 x 21 x 21
Kích thước bắt ốc (Ø 8) trong tủ điện D x W : 13 X 17
Điện áp vào: 1 FA 2 dây 380V(,400V) 
Điện áp ra: 1 FA 2 dây 200V – 220V
Tần số 50/60Hz

Máy nạp bìnhMáy đổi điện DC - AC

D x W x H (cm) = 36 X 24 X 16
Điện áp vào: 12V DC
Điện áp ra: 110V –  220V AC

BIẾN ÁP TRẦN CÁCH LY 3 PHA 6KVA

D x W x H (cm) = 18 x 21 x 21
Kích thước bắt ốc (Ø 8) trong tủ điện D x W : 14 X 17
Điện áp vào: 1 FA 2 dây 380V(,400V) 
Điện áp ra: 1 FA 2 dây 200V – 220V 
Tần số 50/60Hz 

Máy đổi điện DC - AC

D x W x H (cm) = 23 X 21 X 14 
Điện áp vào: 12V DC
Điện áp ra: 110V –  220V AC

BIẾN ÁP TRẦN CÁCH LY 3 PHA 8KVA

D x W x H (cm) = 21 x 21 x 21
Kích thước bắt ốc (Ø 8) trong tủ điện D x W : 17 X 27
Điện áp vào: 1 FA 2 dây 380V(,400V) 
Điện áp ra: 1 FA 2 dây 200V – 220V 
Tần số 50/60Hz

Máy đổi điện DC - AC

D x W x H (cm) = 23 X 21 X 14  
Điện áp vào: 12V DC
Điện áp ra: 110V –  220V AC

BIẾN ÁP TRẦN CÁCH LY 1 PHA 10KVA

D x W x H (cm) = 23 x 21 x 21
Kích thước bắt ốc (Ø 8) trong tủ điện D x W : 19 X 17
Điện áp vào: 1 FA 2 dây 380V(,400V)
Điện áp ra: 1 FA 2 dây 200V – 220V
Tần số 50/60Hz

Máy sạc bình tự động cách ly

D x W x H (cm) = 41 X 40 X 50  
Điện áp vào: 190V – 245V
Điện áp ra:  12V DC hoặc 24V DC 

BIẾN ÁP TRẦN CÁCH LY 3 PHA 1KVA

D x W x H (cm) = 9 x 25 x 26
Kích thước bắt ốc (Ø 8) trong tủ điện D x W : 5 X 21
Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380V(,400V) 
Điện áp ra: 3 FA 4 dây 200V – 220V 
Tần số 50/60Hz 

Máy sạc bình tự động cách ly

D x W x H (cm) = 41 X 40 X 50 
Điện áp vào: 190V – 245V
Điện áp ra:  12V DC hoặc 24V DC 

BIẾN ÁP TRẦN CÁCH LY 3 PHA 1.5KVA

D x W x H (cm) = 10 x 25 x 26
Kích thước bắt ốc (Ø 8) trong tủ điện D x W : 6 X 21
Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380V(,400V) 
Điện áp ra: 3 FA 4 dây 200V – 220V 
Tần số 50/60Hz 

Máy sạc bình tự động cách ly

D x W x H (cm) = 31 X 28 X 24,5 
Điện áp vào: 190V – 245V
Điện áp ra:  12V DC hoặc 24V DC 

BIẾN ÁP TRẦN CÁCH LY 3 PHA 2KVA

D x W x H (cm) = 12 x 25 x 26
Kích thước bắt ốc (Ø 8) trong tủ điện D x W : 8 X 21
Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380V(,400V) 
Điện áp ra: 3 FA 4 dây 200V – 220V 
Tần số 50/60Hz 

Máy sạc bình tự động cách ly

D x W x H (cm) = 31 X 28 X 24,5  
Điện áp vào: 190V – 245V
Điện áp ra:  12V DC hoặc 24V DC 

BIẾN ÁP TRẦN CÁCH LY 3 PHA 3KVA

D x W x H (cm) = 14 x 25 x 26
Kích thước bắt ốc (Ø 8) trong tủ điện D x W : 10 X 21
Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380V(,400V) 
Điện áp ra: 3 FA 4 dây 200V – 220V 
Tần số 50/60Hz 

Máy sạc bình tự động cách ly

D x W x H (cm) = 25,5 X 202 X 16 
Điện áp vào: 190V – 245V
Điện áp ra:  12V DC hoặc 24V DC 

BIẾN ÁP TRẦN CÁCH LY 3 PHA 4KVA

D x W x H (cm) = 15 x 25 x 26
Kích thước bắt ốc (Ø 8) trong tủ điện D x W : 11 X 21
Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380V(,400V) 
Điện áp ra: 3 FA 4 dây 200V – 220V 
Tần số 50/60Hz

Máy sạc bình tự động cách ly

D x W x H (cm) = 25,5 X 20 X 16
Điện áp vào: 190V – 245V
Điện áp ra: 12V DC hoặc 24V DC 

BIẾN ÁP TRẦN CÁCH LY 3 PHA 5KVA

D x W x H (cm) = 16 x 25 x 26
Kích thước bắt ốc (Ø 8) trong tủ điện D x W : 10 X 21
Điện áp vào: 3 FA 4 dây 380V(,400V) 
Điện áp ra: 3 FA 4 dây 200V – 220V 
Tần số 50/60Hz

Đặt hàng online

Các trường hợp được đánh dấu * là bắt buộc