NHẬN THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG CỦA QUÝ KHÁCH.

D x W x H (cm) = 22,5 x 20 x 16 
Điện áp vào: 190V – 245V
Điện áp ra:  12V DC hoặc 24V DC 

D x W x H (cm) = 22,5 x 20 x 16
Điện áp vào: 190V – 245V
Điện áp ra: 12V DC hoặc 24V DC

D x W x H (cm) = 40 x 36,5 x 44
Điện áp vào: 220V AC
Điện áp ra: 12V DC

D x W x H (cm) = 28 x 31 x 25
Điện áp vào: 220V AC
Điện áp ra: 12V DC

D x W x H (cm) = 23,5 x 27,5 x 24,5
Điện áp vào: 220V AC
Điện áp ra: 12V DC

D x W x H (cm) = 23,5 x 27,5 x 24,5
Điện áp vào: 220V AC
Điện áp ra: 12V DC

D x W x H (cm) = 25,5 x 20 x 16
Điện áp vào: 220V AC
Điện áp ra: 12V DC

D x W x H (cm) = 21 x 16,5 x 12,5
Điện áp vào: 220V AC
Điện áp ra: 12V DC

D x W x H (cm) = 16,5 x 15 x 12,5
Điện áp vào: 220V AC
Điện áp ra: 12V DC

D x W x H (cm) = 16,5 x 15 x 12,5
Điện áp vào: 220V AC
Điện áp ra: 12V DC

D x W x H (cm) = 130 x 150 x 160
Điện áp vào: 380V
Điện áp ra: 200 – 220V

D x W x H (cm) = 110 x 110 x 145
Điện áp vào: 380V
Điện áp ra: 200 – 220V

D x W x H (cm) = 110 x 110 x 145
Điện áp vào: 380V
Điện áp ra: 200 – 220V

D x W x H (cm) = 110 x 110 x 145
Điện áp vào: 380V
Điện áp ra: 200 – 220V

D x W x H (cm) = 88 x 92 x 130
Điện áp vào: 380V
Điện áp ra: 200 – 220V

D x W x H (cm) = 95 x 88 x 128
Điện áp vào: 380V
Điện áp ra: 200 – 220V

D x W x H (cm) = 82 x 88 x 102
Điện áp vào: 380V
Điện áp ra: 200 – 220V

D x W x H (cm) = 71 x 71 x 90
Điện áp vào: 380V
Điện áp ra: 200 – 220V

D x W x H (cm) = 71 x 71 x 90
Điện áp vào: 380V
Điện áp ra: 200 – 220V

D x W x H (cm) = 56 x 56 x 68
Điện áp vào: 380V
Điện áp ra: 200V – 220V

D x W x H (cm) = 12 x 18 x 16
Điện áp vào: 220V
Điệp áp ra: 24V – 48V

Kích thước: Cao 10cm x 16cm
Điện áp vào: 380V - 220V
Điệp áp ra: 24V - 48V

D x W x H (cm) = 10 x 18 x 16
Điện áp vào: 220V
Điệp áp ra: 24V – 48V

Kích thước: Cao 8cm x 16cm
Điện áp vào: 380V - 220V
Điệp áp ra: 24V – 48V

D x W x H (cm) = 20 x 15 x 16
Điện áp vào:  220V
Điệp áp ra: 24V – 48V

D x W x H (cm) = 12 x 15 x 16
Điện áp vào: 220V
Điệp áp ra: 24V – 48V

Kích thước: Cao 7cm x 14,5cm
Điện áp vào: 380V – 220V
Điệp áp ra: 24V – 48V

D x W x H (cm) = 14 x 12 x 12
Điện áp vào: 220V
Điệp áp ra: 24V – 48V

D x W x H (cm) = 100 x 120 x 100
Điện áp vào: 400V
Điệp áp ra: 220V

D x W x H (cm) = 60 x 120 x 100
Điện áp vào: 400V
Điệp áp ra: 173V

Đặt hàng online

Các trường hợp được đánh dấu * là bắt buộc