NHẬN THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG CỦA QUÝ KHÁCH.

Máy sạc bình tăng giảm AC - DC

D x W x H (cm) = 25 X 17 X 14
Điện áp vào: 220V AC
Điện áp ra: 12V DC 

onap, onap hansinco, ổn áp gia đình

D x W x H (cm) = 23 X 18 X 22

Điện áp vào: 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V.

Điện áp ra: 110V, 220V ±3%

on ap cong nghiep 3 phase,ổn áp công nghiệp 3 phase

D x W x H (cm) = 41 X 32 X 69

Điện áp : 260V 3 pha 4 dây - 430V

on ap,ổn áp hansinco

D x W x H (cm) = 23 X 18 X 22

Điện áp vào: 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V.

Điện áp ra: 110V, 220V ±3%

Máy sạc bình tăng giảm AC - DC

D x W x H (cm) = 21 x 16,5 x 12,5
Điện áp vào: 220V AC
Điện áp ra: 12V DC

Mua cac loai may on ap cong nghiep 3 phase

D x W x H (cm) 48 X 40 X 78   

Điện áp : 260V 3 pha 4 dây - 430V

Ổn áp 2KVA 1 Pha,onap,Ổn áp đứng New 2088 – 2KVA

D x W x H (cm) = 31 X 20 X 24

Điện áp vào: 40V – 240V, 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V.

Điện áp ra: 110V, 220V ±3%

Máy sạc bình tăng giảm AC - DC

D x W x H (cm) = 28 X 20 X 15 
Điện áp vào: 220V AC
Điện áp ra: 12V DC

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 – 20KVA

D x W x H (cm) 48 X 40 X 78 

Điện áp : 260V 3 pha 4 dây - 430V 

on ap,ổn áp,onap

D x W x H (cm) = 33 X 23 X 32 

Điện áp vào: 40V – 240V, 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V.

Điện áp ra: 110V, 220V ±3%

Máy sạc bình tăng giảm AC - DC

D x W x H (cm) = 28 X 28 X 25 
Điện áp vào: 220V AC
Điện áp ra: 12V DC 

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 – 25KVA

D x W x H (cm) = 48 X 40 X 78 

Điện áp: 3 Pha 4 dây 260V – 430V

Máy sạc bình tăng giảm AC - DC

D x W x H (cm) = 28 X 28 X 25  
Điện áp vào: 220V AC 
Điện áp ra: 12V DC

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 - 30KVA

D x W x H (cm) = 60 X 45 X 104

Điện áp: 3 Pha 4 dây 260V – 430V

Máy sạc bình tăng giảm AC - DC

D x W x H (cm) = 34 X 28 X 26 
Điện áp vào: 220V AC
Điện áp ra: 12V DC 

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 – 40KVA

D x W x H (cm) = 60 X 45 X 104

Điện áp: 3 Phase 4 dây 260V – 430V

Máy sạc bình tăng giảm AC - DC

D x W x H (cm) = 41 X 40 X 50
Điện áp vào: 220V AC
Điện áp ra: 12V DC

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 - 45KVA

D x W x H (cm) = 63 X 45 X 115 

Điện áp: 3 Phase 4 dây 260V – 430V

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 – 50KVA

D x W x H (cm) = 63 X 45 X 115 

Điện áp: 3 Phase 4 dây 260V – 430V 

NEW 2088 - 60KVA

NEW 2088 - 60KVA
D x W x H (cm) = 80 x 44 x 134
Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 260V – 430V  

Máy sạc bình tăng giảm 120A SB – 120 A

D x W x H (cm) = 41 X 40 X 50 
Điện áp vào: 220V AC 
Điện áp ra: 12V DC – 24V DC- 36V DC – 48V DC  

Biến áp khô cách ly - BAI 20 KVA

Biến áp khô cách ly - BAI 20 KVA

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 - 60KVA

D x W x H (cm) = 80 x 44 x 134

Điện áp: 3 Phase 4 dây 320V – 420V

SẠC BÌNH TĂNG GIẢM  SB – 150 A

SẠC BÌNH TĂNG GIẢM
SB – 150 A
D x W x H (cm) = 41 X 40 X 50 

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 – 70KVA

D x W x H (cm) = 80 x 44 x 134 
Điện áp: 3 Phase 4 dây 320V – 420V  

NEW 2088 – 75KVA

D x W x H (cm) = 80 x 44 x 134 
Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 320V – 420V  

NEW 2088 - 75KVA

NEW 2088 - 75KVA
D x W x H (cm) = 80 x 44 x 134 

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 – 80KVA

D x W x H (cm) = 80 x 44 x 134

Điện áp: 3 Phase 4 dây 320V – 420V

NEW 2088 – 100KVA

NEW 2088 – 100KVA
D x W x H (cm) = 95 X 68 X 128
Điện áp vào: 3 Phase 4 dây 260V – 430V   

Máy Công Nghiệp 3 Phase NEW 2088 – 100KVA

D x W x H (cm) = 95 X 68 X 128 

Điện áp: 3 Phase 4 dây 320V – 420V 

Đặt hàng online

Các trường hợp được đánh dấu * là bắt buộc