NHẬN THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG CỦA QUÝ KHÁCH.

D x W x H (cm) = 110 x 110 x 145
Điện áp vào: 380V
Điện áp ra: 200 – 220V

D x W x H (cm) = 110 x 110 x 145
Điện áp vào: 380V
Điện áp ra: 200 – 220V

D x W x H (cm) = 110 x 110 x 145
Điện áp vào: 380V
Điện áp ra: 200 – 220V

D x W x H (cm) = 130 x 150 x 160
Điện áp vào: 380V
Điện áp ra: 200 – 220V

onap, onap hansinco, ổn áp gia đình

D x W x H (cm) = 27 x 26 x 22

Điện áp vào: 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V.

Điện áp ra: 110V, 220V ±3%

D x W x H (cm) = 16,5 x 15 x 12,5
Điện áp vào: 220V AC
Điện áp ra: 12V DC

D x W x H (cm) = 16,5 x 15 x 12,5
Điện áp vào: 220V AC
Điện áp ra: 12V DC

D x W x H (cm) = 21 x 16,5 x 12,5
Điện áp vào: 220V AC
Điện áp ra: 12V DC

D x W x H (cm) = 25,5 x 20 x 16
Điện áp vào: 220V AC
Điện áp ra: 12V DC

D x W x H (cm) = 23,5 x 27,5 x 24,5
Điện áp vào: 220V AC
Điện áp ra: 12V DC

D x W x H (cm) = 23,5 x 27,5 x 24,5
Điện áp vào: 220V AC
Điện áp ra: 12V DC

D x W x H (cm) = 28 x 31 x 25
Điện áp vào: 220V AC
Điện áp ra: 12V DC

D x W x H (cm) = 40 x 36,5 x 44
Điện áp vào: 220V AC
Điện áp ra: 12V DC

D x W x H (cm) = 22,5 x 20 x 16
Điện áp vào: 190V – 245V
Điện áp ra: 12V DC hoặc 24V DC

D x W x H (cm) = 22,5 x 20 x 16 
Điện áp vào: 190V – 245V
Điện áp ra:  12V DC hoặc 24V DC 

D x W x H (cm) = 23,5 x 27,5 x 24,5
Điện áp vào: 190V – 245V
Điện áp ra:  12V DC hoặc 24V DC 

D x W x H (cm) = 28 x 31 x 25
Điện áp vào: 190V – 245V
Điện áp ra:  12V DC hoặc 24V DC

D x W x H (cm) = 40 x 36,5 x 44
Điện áp vào: 190V – 245V
Điện áp ra:  12V DC hoặc 24V DC

D x W x H (cm) = 40 x 36,5 x 44
Điện áp vào: 190V – 245V
Điện áp ra:  12V DC hoặc 24V DC

D x W x H (cm) = 21,5 x 21 x 13,5
Điện áp vào: 12V DC
Điện áp ra: 110V –  220V AC

D x W x H (cm) = 21.5 x 21 x 13.5
Điện áp vào: 12V DC
Điện áp ra: 110V –  220V AC

D x W x H (cm) = 33,5 x 24,5 x 16
Điện áp vào: 12V DC
Điện áp ra: 110V –  220V AC

D x W x H (cm) = 33,5 x 24,5 x 16
Điện áp vào: 12V DC
Điện áp ra: 110V –  220V AC

D x W x H (cm) = 40 x 26 x 20
Điện áp vào: 12V DC
Điện áp ra: 110V –  220V AC

D x W x H (cm) = 40 x 26 x 20
Điện áp vào: 12V DC
Điện áp ra: 110V –  220V AC

D x W x H (cm) = 37.5 x 25 x 34.5
Điện áp vào: 12V DC
Điện áp ra: 110V –  220V AC

ổn áp Biến điện dân dụng B – 500VA

D x W x H (cm) = 13 x 13 x 10,5

Điện áp vào: 220V (hoặc 110 V)

Điện áp ra: 100V – 110V

mua ổn áp giá rẻ

D x W x H (cm) = 16 x 16 x 14

Điện áp vào: 220V (hoặc 110 V)

Điện áp ra: 100V – 110V

ổn áp hansinco

D x W x H (cm) = 19,5 x 17 x 16,5

Điện áp vào: 220V (hoặc 110 V)

Điện áp ra: 100V – 110V

ổn áp

D x W x H (cm) = 19,5 x 17,5 x 17

Điện áp vào: 220V (hoặc 110 V)

Điện áp ra: 100V – 110V

Đặt hàng online

Các trường hợp được đánh dấu * là bắt buộc